Thứ Tư, 12/08/2015, 16:13 (GMT+7)
.

Công đoàn các KCN tỉnh: Đồng hành với DN, sát cánh cùng công nhân

Bên cạnh việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động (CNLÐ), Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh luôn đồng hành cùng CNLÐ trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua lao động sản xuất, góp sức cùng sự phát triển của doanh nghiệp (DN) và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Công đoàn các KCN tỉnh hiện đang quản lý 46 công đoàn cơ sở (CĐCS), với tổng số 41.095 công đoàn viên (CĐV) và 25 khu nhà trọ công nhân tự quản, với hơn 2.000 CNLĐ đang thuê trọ. Trong quá trình hoạt động, Công đoàn các KCN tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, giữ vững vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, giáo dục CNLĐ và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh; đồng thời chỉ đạo CĐCS bám sát các nội dung chương trình công tác trọng tâm, nhằm phát huy tốt vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Công đoàn các KCN tỉnh phối hợp với ngành Y tế của tỉnh tổ chức tuyên truyền về sức khỏe trong CNLĐ.
Công đoàn các KCN tỉnh phối hợp với ngành Y tế của tỉnh tổ chức tuyên truyền về sức khỏe trong CNLĐ.

Công đoàn các KCN tỉnh xác định công tác chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ; tham gia quản lý DN của Công đoàn là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động. Từ đó, Công đoàn các KCN tỉnh đã tăng cường hướng dẫn và chỉ đạo 100% CĐCS cùng với người sử dụng lao động thành lập Hội đồng Thi đua - khen thưởng - kỷ luật; bảo hộ lao động, xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên; tham gia xây dựng nội quy, quy chế DN, xây dựng thang bảng lương và các chính sách trong DN; ký kết thỏa ước lao động tập thể...

Theo đó, hàng năm có 97% DN tổ chức Hội nghị Người lao động, 100% DN xây dựng được thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh đó, CĐCS tham gia góp ý với người sử dụng lao động quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động như: Tiền lương, thưởng; trang bị bảo hộ lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... Qua đó, từng bước phát huy hiệu quả và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN.

Trong 5 năm qua, Công đoàn các KCN tỉnh và CĐCS của các doanh nghiệp trong các KCN, cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ với số tiền gần 1 tỷ đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, đau ốm, thai sản...

Về hoạt động xã hội, Công đoàn các KCN tỉnh cùng CĐCS đã vận động các DN và CNLĐ đóng góp Quỹ Mái ấm Công đoàn và đã xây dựng, bàn giao 74 căn, với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Những việc làm này đã thể hiện rõ sự quan tâm của tổ chức Công đoàn và DN đối với người lao động.

Cùng với đó, Công đoàn các KCN tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục CNLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh. Trong 5 năm qua đã có 255.457 lượt cán bộ Công đoàn, CĐV, CNLĐ tham gia các hình thức tuyên truyền, giáo dục do Công đoàn các KCN tổ chức. Qua đó, Công đoàn các KCN tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của CĐV, CNLĐ vào tổ chức Công đoàn. Hạn chế tình hình ngừng việc tập thể ở các KCN, CCN...

Mặt khác, bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn hàng năm, Công đoàn các KCN tỉnh chỉ đạo các CĐCS thực hiện tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống các tệ nạn xã hội…

Các phong trào thi đua được CĐCS triển khai kịp thời, CNLĐ tích cực hưởng ứng. Chính việc triển khai thực hiện đồng bộ các phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của DN.

Đánh giá về những kết quả đạt được, bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh cho rằng, thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các KCN tỉnh đã phối hợp với Ban quản lý các KCN tỉnh thường xuyên phân công cán bộ xuống cơ sở để nắm bắt tình hình CNLÐ, kịp thời phát hiện, tháo gỡ vướng mắc ngay tại cơ sở.

Cùng với đó, Công đoàn các KCN phối hợp với Ban Chấp hành các CĐCS tham gia giám sát việc thực hiện chế độ đối với người lao động và cùng lãnh đạo DN tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CNLÐ, vận động CNLÐ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước, thể hiện tinh thần yêu nước bằng việc tích cực lao động sản xuất, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tạo uy tín với DN.

Tuy nhiên, với dự báo những khó khăn về kinh tế, xã hội, đời sống, việc làm của người lao động sẽ còn tiếp tục. Vì vậy, để thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn cấp trên cơ sở, bà Nguyễn Thị Thùy Dương xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn các KCN tỉnh cũng như CĐCS cần tập trung thực hiện trong thời gian tới là:

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, kịp thời động viên, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, hoạn nạn; đồng thời nắm tình hình sản xuất và lao động tại các công ty, DN;

Tuyên truyền tiến tới thành lập tổ chức Công đoàn, phát triển đoàn viên để ngày càng có thêm nhiều người lao động được chăm lo, bảo vệ tốt hơn; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với CNLĐ... để tổ chức Công đoàn thực sự là chỗ dựa của người lao động, là cầu nối giữa người sử dụng lao động và CNLĐ.

HỮU NGHỊ

.
.
.