Thứ Tư, 10/10/2018, 19:02 (GMT+7)
.

Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang: Những "điểm nhấn" trong nhiệm kỳ 2013 - 2018

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó rút ra 10 điểm nổi bật chi phối căn bản công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ qua:

Nền nông nghiệp đang phát triển theo hướng công nghệ cao (trong ảnh: Tham quan mô hình trồng rau theo công nghệ cao  ở huyện Tân Phước). 								                Ảnh SĨ NGUYÊN
Nền nông nghiệp đang phát triển theo hướng công nghệ cao (trong ảnh: Tham quan mô hình trồng rau theo công nghệ cao ở huyện Tân Phước). Ảnh SĨ NGUYÊN

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho nông dân thật sự đổi mới, sáng tạo, khoa học và hiệu quả. Nội dung thiết thực, trọng tâm, phương thức đa dạng, phong phú có sức lan tỏa và tính tuyên truyền cao.

2. Đổi mới và chuyển biến mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội các cấp theo hướng sâu sát cơ sở, sát với nông dân. Lấy phong trào thi đua, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân để làm phương tiện tiếp cận và tập hợp các tầng lớp nông dân, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mình.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp thật sự năng lực, có trình độ, có phẩm chất chính trị tốt, tâm huyết với công việc, hết lòng với nông dân. Phong cách, lề lối làm việc khoa học, năng động, linh hoạt thật sự có tâm và tầm đáp ứng với yêu cầu mới.

4. Phong trào nông dân sản xuất -kinh doanh giỏi trở thành chuyên đề thi đua của Nhà nước; sức lan tỏa được mở rộng, kết quả đem lại cao góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội trong toàn tỉnh, nhất là địa bàn nông thôn. Hằng năm có trên 95.000 hộ đạt nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có trên 50% hộ đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi cấp cơ sở; 35% cấp huyện, 10% cấp tỉnh và 0,5% cấp Trung ương.

Đặc biệt, 5 năm qua có 9 hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 164 nông dân có thành tích xuất sắc, UBND tỉnh tặng 1.144 Bằng khen cho các cá nhân và tập thể có nhiều thành tích đóng góp trong thực hiện phong trào và hàng ngàn hộ được nhận Giấy khen của UBND huyện, xã.

5. Công tác văn hóa - xã hội được đặc biệt quan tâm thực hiện, nhất là vấn đề an sinh xã hội, xóa khó giảm nghèo, từ thiện xã hội, y tế, giáo dục… Các cấp Hội tích cực tham gia để lại những dấu ấn tốt đẹp. Theo đó, chuyên đề thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi trực tiếp tác động góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%, phong trào “Nông dân làm việc nghĩa”.

Trong nhiệm kỳ các cấp hội xây dựng trên 105 Mái ấm nông dân (tự vận động) trên 3,5 tỷ đồng, quà các ngày lễ, tết trên 10.000 phần giá trị trên 10 tỷ đồng. Lĩnh vực y tế, giáo dục, kinh tế - xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nông dân… được thực hiện hằng năm.

6. Tổ chức với quy mô lớn các chương trình vệ sinh môi trường trong toàn tỉnh. Tuyên truyền thông qua truyền hình trực tiếp, gắn với mít tinh tuần hành, ra quân thực hiện công trình nạo vét kinh, mương, vớt lục bình, cỏ rác khai thông dòng chảy để phục vụ cho tiêu dùng và sản xuất (5 năm qua có trên 1.000 công trình, với hàng chục ngàn lực lựơng cán bộ, hội viên nông dân tham gia).

7. Vận động nông dân liên kết với doanh nghiệp, Nhà nước, nhà khoa học hình thành Cánh đồng lớn, kinh tế hợp tác, hợp tác xã để xây dựng mô hình kinh tế theo chuỗi giá trị, gắn với phát huy tích cực vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới đạt kết quả đáng trân trọng. Kết quả, đến nay trong toàn tỉnh có 101 hợp tác xã, 1.393 tổ kinh tế hợp tác, trên 50 mô hình kinh tế thu hút hàng ngàn lao động; 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến cuối năm 2018 có ít nhất 20 xã ra mắt xã nông thôn mới.

8. Thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673  của Thủ tướng Chính phủ gắn với Nghị quyết 34 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Qua đó đã tác động tích cực đến công tác Hội và phòng trào nông dân nhiệm kỳ qua.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết 34 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 3 nhiệm vụ trọng tâm được quan tâm thực hiện có hiệu quả như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nông dân, tổ chức hoạt động dịch vụ, xây dựng mô hình kinh tế chuỗi giá trị cho nông dân; xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và tổ chức hoạt động có hiệu quả Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh; xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (65 tỷ đồng) đạt hiệu quả cao.

9. Công tác tham mưu đề xuất với Trung ương, cấp ủy, chính quyền, quan hệ các sở, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có điều kiện khá tốt, tạo sức mạnh tổng hợp giúp công tác Hội và phong trào nông dân phát triển vững mạnh. Đặc biệt là công tác ngoại giao được mở rộng và đạt hiệu quả tốt.

10. Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua thực hiện đạt kết quả cao, các chỉ tiêu đạt, vượt (có những chỉ tiêu đạt trên 200% như phát triển hội viên, Quỹ Hỗ trợ nông dân, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi. Theo đó, Hội Nông dân đã nhận nhiều danh hiệu khen thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ, ngành, Trung ương Hội và cấp tỉnh: 5 năm qua Hội nhận 2 Cờ thi đua Chính phủ, 3 Cờ thi đua Trung ương Hội, 2 Cờ thi đua UBND tỉnh, tổng hợp được Cờ thi đua xuất sắc Trung ương Hội 5 năm liền.

HỘI NÔNG DÂN TỈNH

.
.
.