Thứ Bảy, 03/04/2021, 10:02 (GMT+7)
.

Nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHYT hộ gia đình

Những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Tiền Giang đã nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); trong đó, BHYT hộ gia đình được xem là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu BHYT toàn dân mà Đảng và Nhà nước ta đã xác định. Quá trình triển khai thực hiện BHYT hộ gia đình ở tỉnh ta có nhiều thuận lợi, song cũng còn không ít khó khăn. Xoay quanh vấn đề này, phóng viên (PV) Báo Ấp Bắc đã có cuộc phỏng vấn Giám đốc BHXH Tiền Giang Võ Khánh Bình.

* PV: Xin đồng chí cho biết kết quả thực hiện chính sách BHYT hộ gia đình của tỉnh thời gian qua?

* Đồng chí Võ Khánh Bình: Tính đến ngày 31-12-2020, người dân có thẻ BHYT là 1.644.884/1.776.148, đạt tỷ lệ bao phủ 92,6% (vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao 1,1%, vượt so với Chính phủ giao 2,6%). Trong đó, nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình là 594.259 người, tăng 14.146 người (tăng 2,4% so với năm 2019). Trong vài năm gần đây, mỗi năm số người tham gia BHYT hộ gia đình đều tăng bình quân từ 10.000 - 20.000 người. Đặc biệt, tỷ lệ tham gia BHYT theo hộ gia đình để được giảm trừ mức đóng tăng lên hằng năm. Hiện còn khoảng 7,4%, tương đương 131 ngàn người dân chưa tham gia BHYT; nếu tách theo nhóm đối tượng học sinh, sinh viên (HS-SV), người lao động làm công ăn lương thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc thì nguồn của nhóm đối tượng hộ gia đình này trong toàn tỉnh còn khoảng hơn 100 ngàn người. Như vậy, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu theo Quyết định 1167 của Thủ tướng Chính phủ giao.

Đạt được kết quả nêu trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội; cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh Tiền Giang.

* PV: Qua các đợt đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, cử tri phản ánh nhiều phụ huynh muốn con tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình để được giảm trừ theo tỷ lệ % thấp hơn so với tham gia BHYT theo nhóm HS-SV tại nhà trường, nhưng không được giải quyết. Xin đồng chí cho biết vì sao?

* Đồng chí Võ Khánh Bình: Khoản 2, Điều 13 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014 quy định trường hợp 1 người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12. Theo đó, đối tượng HS-SV được quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 12; còn đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình được quy định tại khoản 5, Điều 12 của Luật BHYT năm 2014.

Mặt khác, khoản 2, Điều 7, Nghị định 146 ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định: Đối với đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng theo quy định tại điểm e, khoản 1 của Điều này. Theo đó, đối tượng HS-SV được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 8, Nghị định 146/2018 của Chính phủ.

BHXH đẩy mạnh thông tin, truyền thông bằng nhiều hình thức, giúp người dân hiểu và tự nguyện tham gia BHYT tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
BHXH đẩy mạnh thông tin, truyền thông bằng nhiều hình thức, giúp người dân hiểu và tự nguyện tham gia BHYT tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Như vậy, theo các quy định trên, HS-SV bắt buộc tham gia BHYT tại nhà trường, không được tham gia theo nhóm đối tượng BHYT hộ gia đình là thực hiện theo quy định của Luật BHYT và Nghị định 146/2018 của Chính phủ. Riêng tại Tiền Giang, hiện nay ngân sách nhà nước hỗ trợ HS-SV 35% mức đóng (trong đó nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ 30%, ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 5% theo Nghị quyết 17 ngày 6-12-2019 của HĐND tỉnh). Vì vậy, việc tham gia BHYT cho HS-SV rất cần sự chung tay, chia sẻ từ phía các bậc phụ huynh cùng tỉnh nhà, hướng tới mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân.

* PV: Hiện nay, việc triển khai chính sách BHYT hộ gia đình còn khó khăn gì và BHXH tỉnh có những giải pháp cụ thể gì trong thời gian tới nhằm hướng đến mục tiêu BHYT toàn dân, thưa đồng chí?

* Đồng chí Võ Khánh Bình: Khi triển khai chính sách BHYT hộ gia đình, BHXH tỉnh đã gặp một số khó khăn nhất định như: Số người tham gia BHYT hộ gia đình thường xuyên biến động, không ổn định ở một số địa phương, đơn vị, nhất là các xã, phường, thị trấn vận động người dân tham gia BHYT với phương thức 3 tháng, 6 tháng để đạt tiêu chí 15.1 trong xây dựng nông thôn mới, sau đó không tiếp tục vận động người dân tham gia lại khi hết hạn. Mặt khác, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và hạn, mặn kéo dài trong năm 2020 đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống của người dân, gây khó khăn trong việc tham gia BHYT theo hộ gia đình. Ngoài ra, theo Quyết định 596 ngày 25-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ thì đầu năm nay 5 xã bãi ngang ven biển của tỉnh, gồm các xã Gia Thuận, Kiểng Phước, Phước Trung (huyện Gò Công Đông), Bình Xuân và Bình Đông (TX. Gò Công) đã được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới, nên ngân sách nhà nước không còn hỗ trợ cấp thẻ BHYT 100% cho khoảng 38 ngàn người dân trên địa bàn, phải chuyển sang tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình.
Có thể nói, việc phát triển tăng số người tham gia BHYT hộ gia đình đóng vai trò quyết định trong việc nâng tỷ lệ bao phủ trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, BHXH tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện như sau:

Một là, cùng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu bao phủ BHYT đạt tỷ lệ 93,2% theo Quyết định 709 ngày 26-2-2021 của UBND tỉnh cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện trong năm 2021.

Hai là, tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn 412, ký ngày 2-2-2021, chỉ đạo UBND Gò Công Đông, UBND TX. Gò Công tăng cường thực hiện công tác BHYT đối với các xã bãi ngang ven biển, chủ động thực hiện các giải pháp cụ thể để các xã này vận động người dân tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình, đảm bảo giữ vững mục tiêu xã nông thôn mới trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Ba là, tăng cường công tác thông tin, truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú qua nhiều kênh trực quan, đối thoại trực tiếp. Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức những đợt truyền thông cao điểm, tổ chức Lễ ra quân nhằm truyền tải thông tin về tính ưu việt, tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHYT.

Bốn là, tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý thu, thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, chú trọng các kỹ năng tuyên truyền, vận động theo hướng chuyên nghiệp cho các nhân viên đại lý thu. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình cho từng nhân viên đại lý thu. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, sử dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ của ngành, tiếp nhận hồ sơ qua phần mềm giao dịch điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, đóng tiền BHXH tự nguyện, BHYT trực tuyến. Triển khai, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số cho người tham gia BHYT hộ gia đình.

Năm là, tăng cường vận động các nguồn lực xã hội, các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ thẻ BHYT cho những hộ gia đình còn khó khăn về kinh tế, chưa có điều kiện tham gia BHYT.

   * PV: Xin cảm ơn đồng chí!

HOÀI THU (thực hiện)

.
.
.