.

Thông báo về việc tiếp tục chi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã nộp hồ sơ đúng thời hạn

Cập nhật: 10:16, 24/08/2022 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết 24, ngày 11-8-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục chi trả hỗ hợ đối với người lao động (NLĐ) theo Nghị quyết 03/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Công văn 2216, ngày 12-8-2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với NLĐ thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 03/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, BHXH tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện chi hỗ trợ cho NLĐ bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo danh sách NLĐ đã đề nghị giải quyết chi hỗ trợ trong khoảng thời gian từ ngày 1-10-2021 đến 20-12-2021, nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ, được BHXH tỉnh tổng hợp báo cáo và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt.

Đến nay, còn một số trường hợp BHXH tỉnh Tiền Giang chưa liên hệ được NLĐ (điện thoại không nghe máy) để hoàn thiện hồ sơ và chi tiền hỗ trợ, cụ thể như sau:

- Hoàn thiện hồ sơ để chi hỗ trợ (do sai số tài khoản, sai số tháng bảo lưu thất nghiệp, chưa gộp sổ BHXH): 7 trường hợp.

- Đã hoàn thiện hồ sơ, duyệt chi nhưng NLĐ chưa đến nhận tiền: 5 trường hợp.

BHXH tỉnh Tiền Giang trân trọng thông báo để NLĐ được biết và liên hệ với cơ quan BHXH tỉnh Tiền Giang từ nay đến hết ngày 25-8-2022 để hoàn thiện hồ sơ và nhận tiền chi hỗ trợ.

.
.
.