Thứ Hai, 15/08/2022, 11:01 (GMT+7)
.

Xã Tân Mỹ Chánh: Thực hiện nhiều giải pháp xử lý rác thải

Trong quá trình triển khai củng cố các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao và hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022 -2025, thì cảnh quan môi trường là một trong những lĩnh vực được xã Tân Mỹ Chánh (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) chú trọng thực hiện.

Theo UBND xã Tân Mỹ Chánh, tính đến cuối tháng 6-2022, trên địa bàn xã có 2.977/3.716 hộ tham gia giao rác, đạt 80,11%; tuy nhiên để đạt tỷ lệ ≥ 85% thì cần phát triển thêm 182 hộ, đạt tỷ lệ 95% thì phải thêm 554 hộ. Cùng với đó, tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn xã chỉ đạt 1.434/3.716 hộ, đạt tỷ lệ 38,59%, do đó cần vận động thêm 424 hộ thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn để đạt từ 50% trở lên theo tiêu chí.

Đảng ủy xã Tân Mỹ Chánh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND xã cùng với các hội, đoàn thể tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả và nhân rộng các mô hình vận động người dân tham gia xử lý rác thải. Cùng với đó, xã sẽ khảo sát và nghiên cứu xây dựng thêm các mô hình mới để có thể tiếp cận với người dân rộng hơn, nhằm đảm bảo giữ vững và nâng chất Tiêu chí về Môi trường để đưa Tân Mỹ Chánh hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu đúng tiến độ”.

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ TÂN MỸ CHÁNH TRẦN MINH THUẬN

Theo đánh giá của Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ Chánh Trần Minh Thuận, để thực hiện đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải, phân loại rác thải tại nguồn bên cạnh vai trò chỉ đạo của chính quyền xã, thì công tác vận động người dân cùng chung tay tham gia bảo vệ môi trường nông thôn cũng rất quan trọng. Bởi khi người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thì tiêu chí này sẽ được nâng chất và đảm bảo bền vững.

Do đó, Đảng ủy, UBND xã Tân Mỹ Chánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các ấp tăng cường vận động nhân dân tham gia xử lý rác thải. Cụ thể, UBND xã giao chỉ tiêu cho từng ấp phát triển số hộ giao rác; Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể cùng tham gia vận động đảm bảo đủ số lượng hộ dân giao rác được giao.

Đối với các hộ không giao rác nhưng đất vườn còn đủ rộng và đủ điều kiện để áp dụng biện pháp phân loại rác, chôn lấp trên đất vườn thì UBND xã kết hợp với lãnh đạo các ấp và Công an xã cho các hộ này cam kết về điều kiện thực hiện việc tự xử lý rác. Đồng thời, xã tổ chức bố trí thùng rác ở các khu vực thưa dân cư để các hộ dân tự mang rác đến bỏ vào thùng, sau đó sẽ tổ chức thu gom.

Người dân mang rác thải nhựa đến đổi quà tại Chương trình ”Đổi rác tái chế nhận quà” diễn ra ở UBND xã Tân Mỹ Chánh.
Người dân mang rác thải nhựa đến đổi quà tại Chương trình ”Đổi rác tái chế nhận quà” diễn ra ở UBND xã Tân Mỹ Chánh.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ xã Tân Mỹ Chánh đã phối hợp cùng các hội, đoàn thể xã tổ chức liên tục 5 Chương trình ”Đổi rác tái chế nhận quà”, với mỗi tháng 1 lần, chương trình sẽ đổi rác tái chế cho người dân nhận quà gồm nhu yếu phẩm, xà bông, tập, viết… nhằm tạo cho người dân thói quen phân loại rác.

Nguồn quà được vận động từ các nhà hảo tâm, các câu lạc bộ bảo vệ môi trường của xã và từ nguồn kinh phí bán rác thải nhựa, chất thải rắn của người dân mang đến. Đến nay, thông qua hoạt động của chương trình đã có 104 người dân tham gia đổi rác thải lấy quà, với 438 kg rác thải tái chế thu nhận được, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân xử lý rác thải tại nguồn ở địa phương.

Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Mỹ Tho phối hợp Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho và UBND xã Tân Mỹ Chánh xây dựng mô hình thí điểm phân loại rác tại nguồn trên địa bàn xã Tân Mỹ Chánh, phân thành 3 loại: Hữu cơ, vô cơ và tái chế được, với 234 hộ tham gia thí điểm tại các ấp. Qua triển khai thực hiện thí điểm, UBND xã Tân Mỹ Chánh đã xây dựng mở rộng tuyên truyền, phân loại rác tại nguồn đối với 1.200 hộ trên địa bàn xã.

Cùng với đó, đầu năm 2022, UBND xã Tân Mỹ Chánh tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ xã thành lập mô hình phân loại rác tại nguồn cho 50 hộ trên địa bàn ấp Bình Phong. Qua đó, toàn xã đã có tổng cộng 1.484/3.716 hộ tham gia phân loại rác tại nguồn, đạt tỷ lệ 39,94%.

Các hội, đoàn thể của xã Tân Mỹ Chánh còn phối hợp với UBND xã xây dựng các mô hình vận động người dân tham gia xử lý rác thải điển hình, như: “Khu dân cư phân loại chất thải rắn tại nguồn ấp Bình Phong”; “Hộ nông dân trẻ phân loại chất thải rắn tại nguồn  ấp Bình Thành”, “Tuyến đường nông thôn phân loại chất thải rắn tại nguồn ấp Bình Lợi”, “Câu lạc bộ ông, bà, cháu phân loại chất thải rắn tại nguồn  ấp Tân Tỉnh A và ấp Tân Tỉnh B”… Các mô hình đã vận động được ít nhất 480 hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia.

Sự hiệu quả từ các hoạt động và mô hình vận động người dân tham gia xử lý rác thải đã góp phần nâng cao các tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM của xã Tân Mỹ Chánh. Dự kiến, trong tháng 9-2022, xã sẽ đạt các tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025, như: 96% chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn xã được thu gom xử lý theo quy định; 60% hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; có một mô hình về thu gom, phân loại và xử lý rác thải nhựa.

CAO THẮNG

.
.
Liên kết hữu ích
.