Thứ Tư, 14/09/2022, 23:11 (GMT+7)
.

Hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu vừa ký ban hành Kế hoạch 253 về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Kế hoạch 253). Qua đó nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRẺ DÙNG MẠNG AN TOÀN   

Mục tiêu chung của Kế hoạch 253 là nhằm bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em khi tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng và ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật. Trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi để biết tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng, trong đó gồm: Sử dụng mạng lành mạnh, an toàn; tự bảo vệ mình khi tham gia tương tác trên môi trường mạng và cách thức nhận diện, thông báo, tố giác hành vi, vụ việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Trẻ em cần được bảo vệ và hỗ trợ tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.                                                 	 Ảnh: XUÂN UYÊN
Trẻ em cần được bảo vệ và hỗ trợ tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. Ảnh: XUÂN UYÊN

Thông tin, tuyên truyền đến toàn xã hội, tập trung vào các đối tượng là cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ về kiến thức, kỹ năng hỗ trợ, định hướng trẻ em tương tác an toàn, lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. Thực hiện các giải pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; bảo đảm các điều kiện cần thiết để trẻ em được tham gia an toàn, lành mạnh trên môi trường mạng và có giải pháp hỗ trợ phù hợp để trẻ phục hồi khi chịu tác động tiêu cực từ môi trường mạng.

Kế hoạch 253 đề ra các mục tiêu cụ thể: 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em định kỳ tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn. 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội.

100% tổ chức, cá nhân khi bị tố giác, phát hiện vi phạm quy định pháp luật đối với trẻ em trên môi trường mạng bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện phân loại nội dung phù hợp với các độ tuổi của trẻ em; triển khai các giải pháp để bảo vệ trẻ em và hỗ trợ cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ quản lý việc sử dụng ứng dụng, dịch vụ của trẻ trên môi trường mạng.

NÊU CAO TRÁCH NHIỆM CỦA TỪNG ĐƠN VỊ

Sở Thông tin và Truyền thông được UBND tỉnh giao nhiệm vụ rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý, chính sách về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

Phối hợp triển khai bộ quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng khi được Trung ương ban hành và phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan truyền thông nội dung đến toàn xã hội, trong đó ưu tiên tập trung phổ cập đến các đối tượng là cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác truyền thông tới toàn xã hội về hoạt động bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để lấy trẻ em làm trung tâm, có sự tham gia của trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em trong xây dựng chính sách về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người được giao phụ trách công tác bảo vệ trẻ em và mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em.

Tham mưu xây dựng các kênh thông báo về các vấn đề liên quan đến trẻ em trên môi trường mạng với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Tập huấn cho trẻ em về kỹ năng tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng và kỹ năng tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. Tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng trên cơ sở lồng ghép, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ sở trợ giúp xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai và lồng ghép vào hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa “bộ kỹ năng số” cho học sinh theo cấp học trong trường học các nội dung, như: Kiến thức về mạng Internet, mạng xã hội; kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin tối thiểu, bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng; cách thức nhận biết khi bị lợi dụng, xâm hại trên môi trường mạng và nơi cần thông tin, phản ánh; văn hóa ứng xử trên mạng xã hội.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh trong công tác quản lý dạy học trực tuyến và hướng dẫn các trường, giáo viên về nội dung bảo đảm an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với các hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh trong việc giám sát, chặn lọc truy cập các nội dung vi phạm pháp luật, các nội dung không phù hợp với học sinh theo từng lứa tuổi; kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát, chặn lọc này với cơ quan chức năng. Ưu tiên triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển nhằm hỗ trợ công tác quản lý giáo dục, việc học và dạy học trên môi trường mạng.

Công an tỉnh được giao chỉ đạo lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt tình hình trên không gian mạng để thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sử dụng môi trường mạng xâm hại trẻ em.

Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về hành vi sử dụng môi trường mạng xâm hại trẻ em; phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các hành vi xâm hại trẻ em liên quan đến môi trường mạng…

THỦY HÀ

 

.
.
.