Thứ Năm, 04/04/2024, 20:19 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Gần 100% cử tri ủng hộ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã

(ABO) UBND tỉnh Tiền Giang vừa có Báo cáo 79 tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2023 - 2025.
 
Căn cứ Nghị định 54/2018/NĐ-CP, Nghị định 66/2023/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, UBND TP. Mỹ Tho và huyện Châu Thành đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cử tri; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã trong quá trình triển khai thực hiện. 
 
Phường 1 và Phường 7 thành một đơn vị hành chính, lấy tên gọi là Phường 1.
Phường 1 và phường 7, TP. Mỹ Tho thành một đơn vị hành chính, lấy tên gọi là phường 1.
 
Tại các xã, phường, thị trấn thực hiện việc sắp xếp, UBND cấp xã thành lập các Tổ lấy ý kiến và phân công nhân sự phục vụ cho quá trình lấy ý kiến cử tri, đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định pháp luật. Công tác niêm yết danh sách cử tri (bao gồm cử tri thường trú và tạm trú), tài liệu lấy ý kiến được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, công khai. Công tác phát phiếu được tiến hành trực tiếp đến từng hộ gia đình theo từng ấp, khu phố. Công tác kiểm phiếu được thực hiện dân chủ, minh bạch, đúng quy định. Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến cử tri không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc sắp xếp cấp xã. Công tác giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau thời điểm lấy ý kiến cử tri được đảm bảo an toàn.
 
Kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Châu Thành, đối với việc nhập thị trấn Tân Hiệp và xã Tân Lý Tây thành 1 đơn vị hành chính, lấy tên gọi là thị trấn Tân Hiệp, có 6.290/6.291 cử tri thị trấn Tân Hiệp ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,98%; có 11.373/11.381 cử tri xã Tân Lý Tây ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,93%.
 
Đối với việc nhập xã Hữu Đạo, xã Dưỡng Điềm và xã Bình Trưng, huyện Châu Thành thành 1 đơn vị hành chính, lấy tên gọi là xã Bình Trưng, có 3.872/3.918 cử tri xã Hữu Đạo ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,83%; 5.521/5.610 cử tri xã Dưỡng Điềm ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,41%; 7.887/7.891 cử tri xã Bình Trưng ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,95%.
 
Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP. Mỹ Tho, đối với việc nhập phường 1 và phường 7 thành một đơn vị hành chính, lấy tên gọi là phường 1, có 5.707/5.745 cử tri phường 1 ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,34%; có 7.425/7.449 cử tri phường 7 ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,68%.
 
Nhập xã Hữu Đạo, xã Dưỡng Điềm và xã Bình Trưng, huyện Châu Thành thành 1 đơn vị hành chính, lấy tên gọi là xã Bình Trưng (ảnh LÊ MINH)
Nhập xã Hữu Đạo, xã Dưỡng Điềm và xã Bình Trưng, huyện Châu Thành thành 1 đơn vị hành chính, lấy tên gọi là xã Bình Trưng. Ảnh: LÊ MINH
 
Đối với việc nhập phường 2, phường 3 và phường 8 thành một đơn vị hành chính, lấy tên gọi là phường 2, có 10.610/10.719 cử tri phường 2 ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,98%; 8.054/8.118 cử tri phường 3 ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,21%; 7.855/8.023 cử tri phường 8 ủng hộ, đạt tỷ lệ 97,91%.
 
Qua tổng hợp ý kiến của cử tri, có 35 ý kiến khác liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã xoay quanh các nhóm vấn đề sau: Cử tri đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc chuyển đổi các loại giấy tờ sau khi sắp xếp cấp xã; cần có giải pháp đảm bảo, tăng cường an ninh trật tự, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường tại các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp; cần sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức để đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp kịp thời đi vào hoạt động. Đồng thời, cử tri đề nghị đặt tên gọi của đơn vị hành chính cấp xã theo tên gọi mới, khác với tên gọi của các đơn vị hành chính thực hiện việc sắp xếp; đề nghị xem xét việc sử dụng trụ sở của UBND tại đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp đảm bảo thuận tiện, phù hợp. 
 
Các ý kiến phù hợp đã được UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận, đồng thời xây dựng thành các giải pháp nêu tại đề án để tổ chức thực hiện. 
PV
 
.
.
.