Thứ Sáu, 04/08/2017, 15:14 (GMT+7)
.

Phấn đấu mỗi năm giảm từ 5%-10% số vụ tai nạn giao thông

Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND về sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12-12-2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018.

Theo đó, Hội đồng nhân tỉnh Tiền Giang khóa IX-kỳ họp thứ 4 quyết nghị: Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12-12-2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018, như sau:

“b) Tai nạn giao thông phải được kiềm giảm dần qua các năm. Phấn đấu mỗi năm giảm từ 5%-10% so với năm trước, giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) trên hai lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và không để ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh”. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14-7-2017 và có hiệu lực từ ngày 25-7-2017.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh giảm 2 tiêu chí về số vụ (giảm 20,69%) và số người bị thương (giảm 29,75%) so với cùng kỳ năm 2016. Toàn tỉnh xảy ra 184 vụ TNGT, làm chết 134 người, bị thương 111 người. Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 183 vụ, làm chết 134 người, bị thương 111 người; TNGT đường thủy xảy ra 1 vụ, không có người chết và bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Cái Bè.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Cái Bè.

N.HỮU

 

.
.
.