Thứ Tư, 07/09/2022, 14:16 (GMT+7)
.

Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang" năm 2022

Báo Ấp Bắc đăng Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang” năm 2022 do Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh Tiền Giang ban hành

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống hoặc làm việc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc và công chức, viên chức được trưng dụng hỗ trợ Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc trong quá trình chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc thi không được phép tham gia cuộc thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu những nội dung về Chính quyền điện tử, Chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số.

2. Hình thức thi

- Người đăng ký tham gia dự thi trên hệ thống phần mềm có địa chỉ thitructuyen.tiengiang.gov.vn hoặc tại ứng dụng TienGiangS.

- Người dự thi trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm ứng dụng tích hợp trong website, app TiengiangS trong thời gian tối đa 30 phút. Kết quả thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động và hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: số câu hỏi trả lời đúng và thời gian hoàn thành phần thi.

- Mỗi thí sinh được phép thi tối đa 02 lần trong thời gian cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình tổ chức phát động cuộc thi; lần thi có số điểm cao nhất sẽ được xem xét để tính điểm lọt vào vòng chung kết (thí sinh chỉ được sử dụng một tài khoản đã đăng ký duy nhất để dự thi trong các lần thi).

- Thi thử: thời gian thi thử từ ngày 12/9/2022 đến ngày 14/9/2022.

- Thi vòng loại: hình thức thi tự do. Thí sinh tự đăng ký thông tin trên phần mềm theo tên miền thitructuyen.tiengiang.gov.vn hoặc qua ứng dụng TienGiangS và thực hiện bài thi theo quy định. Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 15/9/2022 đến ngày 15/10/2022 (tùy tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị tổ chức phát động cuộc thi đảm bảo số lượng thí sinh tham dự đầy đủ).

- Thi vòng chung kết: hình thức thi tập trung tại Trường Đại học Tiền Giang, chỉ thi một lần, thời gian thi dự kiến tháng 11 năm 2022.

3. Những vấn đề cần lưu ý

- Thí sinh tham gia dự thi phải khai báo chính xác thông tin cá nhân, bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nơi cư trú, đơn vị công tác, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân (hoặc mã số học sinh/số điện thoại đối với người chưa có chứng minh nhân dân/căn cước công dân), số điện thoại. Trong đó, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân (hoặc mã số học sinh/số điện thoại) là căn cứ để xác thực đúng đối tượng dự thi, số điện thoại để Ban Tổ chức liên hệ. Những thí sinh đăng ký thông tin không đúng xem như không hợp lệ và sẽ không được xem xét thi vòng chung kết và khen thưởng.

- Trong trường hợp có số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng số lượng các câu hỏi, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời nhanh nhất của các thí sinh để lựa chọn người đạt giải. Trường hợp các thí sinh trả lời đúng các câu hỏi và thời gian làm bài thi bằng nhau thì lựa chọn thí sinh có số lần thi ít hơn, sau đó tính đến thời gian đăng ký tham gia dự thi sớm hơn. Trường hợp có 02 thí sinh trẻ tuổi nhất và cao tuổi nhất (tính theo năm sinh) có số câu trả lời đúng/tổng số câu hỏi (đạt ít nhất từ 20/40 câu trở lên) tại vòng chung kết bằng nhau thì tính thêm trên tiêu chí ngày tháng năm sinh để chọn người trẻ hơn, sau đó mới tính đến thời gian làm bài thi để xét trao giải.

- Cuộc thi được tổ chức qua 02 vòng thi:

+ Vòng loại: Sau khi có văn bản phát động cuộc thi và ngày thi chính thức của Ban Tổ chức, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước và tư nhân) tổ chức phát động, thi vòng loại và khen thưởng trong nội bộ cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể và địa phương mình. Qua kết quả vòng loại, hệ thống phần mềm sẽ chọn ra 200 cá nhân đạt kết quả cao nhất tính từ trên xuống để lọt vào vòng chung kết.

+ Vòng chung kết: Tất cả các cá nhân thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp, bao gồm cả thí sinh tự do trên địa bàn tỉnh lọt vào vòng chung kết sẽ cùng tập trung tham dự vòng thi chung kết và phát thưởng. Vòng thi chung kết sẽ tính điểm cho cá nhân và tập thể.

- Khen thưởng:

+ Đối với giải cá nhân: Lấy thí sinh có điểm từ cao xuống thấp, trường hợp hai thí sinh bằng điểm nhau thì xem xét ưu tiên yếu tố thời gian làm bài thi ít hơn, sau đó tính đến độ tuổi tham gia nhỏ hơn.

+ Đối với giải tập thể: Tính trên tiêu chí số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tham gia đạt giải cao nhất ở giải cá nhân vòng chung kết, sau đó mới tính đến số lượng người tham gia nhiều nhất tính trên tổng số lượng người của đơn vị. Tiêu chí số lượng người tham gia nhiều nhất tính trên tổng số lượng người, dân số của đơn vị, địa phương sẽ tính trên tỉ lệ phần trăm số lượng người dự thi trên tổng số người, dân số thuộc cơ quan, ban, ngành và của từng địa phương.

- Thông tin về cuộc thi được đăng tải trên website cuộc thi trước 7 ngày. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm khi các thí sinh không nắm được thông tin dự thi.

- Tài liệu tham khảo, website liên quan đến cuộc thi sẽ được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang theo địa chỉ: http://www.tiengiang.gov.vn và Cổng Thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang.

III. THỜI GIAN PHÁT ĐỘNG, TỔNG KẾT CUỘC THI

- Phát động cuộc thi: từ ngày 5/9/2022 đến ngày 15/9/2022.

- Tổ chức thi thử: từ ngày 12/9/2022 đến hết ngày 14/9/2022.

- Tổ chức thi vòng loại: từ ngày 15/9/2022 đến hết ngày 15/10/2022.

- Tổ chức thi vòng chung kết, tổng kết và trao giải cuộc thi: dự kiến tháng 11 năm 2022.

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Giải cá nhân

- 01 giải Nhất: 6.000.000 đồng kèm Giấy khen của Ban Tổ chức.

- 02 giải Nhì: 4.000.000 đồng/mỗi giải kèm Giấy khen của Ban Tổ chức.

- 03 giải Ba: 2.000.000 đồng/mỗi giải kèm Giấy khen của Ban Tổ chức.

- 10 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/mỗi giải kèm Giấy khen của Ban Tổ chức.

- 02 giải khuyến khích tính theo năm sinh khi thi vòng chung kết (gồm: 01 giải dành cho thí sinh trẻ tuổi nhất đạt điểm cao nhất và 01 giải dành cho thí sinh cao tuổi nhất đạt điểm cao nhất): 1.000.000 đồng/mỗi giải kèm Giấy khen của Ban Tổ chức.

2. Giải tập thể

- 01 giải nhất: 10.000.000 đồng kèm Giấy khen của Ban Tổ chức

- 01 giải nhì: 7.000.000 đồng/mỗi giải kèm Giấy khen của Ban Tổ chức.

- 02 giải ba: 5.000.000 đồng/mỗi giải kèm Giấy khen của Ban Tổ chức.

- 06 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng/mỗi giải kèm Giấy khen của Ban Tổ chức.

3. Hình thức khen thưởng cho cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương phát động và tổ chức tốt cuộc thi vòng loại

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tặng Giấy khen cho 10 cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương phát động và tổ chức tốt cuộc thi vòng loại. Ban Tổ chức xét chọn thông qua thực tế và từ báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi vòng loại của các đơn vị.

Đối với những trường hợp phát sinh không được quy định trong Thể lệ này, báo cáo Ban Tổ chức xem xét, quyết định./.

.
.
.