Thứ Ba, 26/03/2024, 21:10 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 27-3

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 27-3, với những thông tin nổi bật.

Một trong những nguyên tắc chung mà Tiền Giang đặt ra cho chặng đường tới là ưu tiên đầu tư, thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mà Tiền Giang có lợi thế; đồng thời, chú trọng các dự án mang tính kết nối vùng và liên vùng. Mở rộng không gian thu hút đầu tư (xem trang 2).

Những năm qua, Huyện ủy Châu Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, xác định dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. “Chìa khóa” mở cánh cửa thành công (xem trang 4).

Những năm qua, chính quyền và nhân dân huyện Cai Lậy luôn đổi mới tư duy, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà không ngừng phát triển. Dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước (xem trang 6).

Nhà văn Đoàn Giỏi mất cách đây 35 năm (2-4-1989 - 2-4-2024) trong một cơn bạo bệnh của căn bệnh gan thời kỳ cuối. Để tưởng nhớ Nhà văn Đoàn Giỏi, Báo Ấp Bắc xin đăng bài viết “Tưởng nhớ Nhà văn Đoàn Giỏi” của cố Nhà báo Trần Quân viết cách đây 25 năm. Tưởng nhớ Nhà văn Đoàn Giỏi (xem trang 12).

.
.
.