Thứ Hai, 09/01/2023, 21:48 (GMT+7)
.

TP. Mỹ Tho: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính

Đây là chủ đề Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) xác định và chỉ đạo toàn hệ thống chính trị thành phố phải thực hiện trong năm 2023. Đảng bộ TP. Mỹ Tho quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, nhằm xây dựng Mỹ Tho trở thành thành phố thông minh, xứng tầm là đô thị loại I, trung tâm của tỉnh và khu vực.

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN SỐ

Những kết quả đạt được trong năm 2022, kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, điều hành, sự ổn định về chính trị, đồng thuận của nhân dân, sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ của tỉnh... là những tiền đề để TP. Mỹ Tho phát triển nhanh và bền vững trong năm 2023. Trong những kết quả đạt được trong năm 2022 của TP. Mỹ Tho phải kể đến chính là công tác chuyển đổi số trong cái cách hành chính.

Xây dựng Chính quyền số là một điểm nổi bật trong chuyển đổi số ở TP. Mỹ Tho. UBND TP. Mỹ Tho đã ban hành văn bản triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và thực hiện việc cấp bản sao điện tử theo Nghị định 45/2020 của Chính phủ.

UBND TP. Mỹ Tho đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nói chung và cấp bản sao điện tử nói riêng.

Đồng thời, niêm yết công khai việc cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính ở nơi người dân dễ tiếp cận, nhìn thấy. Khi người dân có yêu cầu, phải phân công cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện yêu cầu cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu tại đơn vị, địa phương.

Xây dựng Chính quyền số là một điểm nổi bật trong chuyển đổi số ở TP. Mỹ Tho.
Xây dựng Chính quyền số là một điểm nổi bật trong chuyển đổi số ở TP. Mỹ Tho.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho Nguyễn Thành Công, thành phố đã chỉ đạo quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được phân công tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính phải tạo tài khoản cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng kết quả bản sao điện tử (cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu) để nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến tại tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương và đơn vị trực thuộc. Để từ đó từng bước tiến tới xã hội số, nền kinh tế số, đẩy mạnh giao dịch điện tử, việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính thay chứng thực bản sao truyền thống và sử dụng dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và cấp bản sao điện tử…

Đặc biệt, kể từ ngày 1-6-2022, UBND thành phố đã triển khai đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (Văn phòng điện tử) phiên bản mới cho tất cả các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã và các trường học trực thuộc UBND thành phố, bao gồm 127 cơ quan, đơn vị và 2.271 tài khoản sử dụng. Năm 2022, hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đã tiếp nhận và xử lý 146.807 văn bản điện tử, phát hành 33.179 văn bản điện tử có ký số qua mạng.

Đến nay, hệ thống Một cửa điện tử TP. Mỹ Tho đã cung cấp 363 dịch vụ công trực tuyến; trong đó, có 193 dịch vụ mức độ 3 và 166 dịch vụ mức độ 4. Năm 2022, hệ thống Một cửa điện tử thành phố đã tiếp nhận 53.439 hồ sơ, trong đó có 38% hồ sơ trực tuyến; hiện đã giải quyết 50.656 hồ sơ, đang giải quyết 2.783 hồ sơ; có 95% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn.

Tỷ lệ lãnh đạo đã được cấp chứng thư số đạt 100%. Đến nay, TP. Mỹ Tho có 43 cơ quan, đơn vị và  310 cá nhân được cấp chứng thư số. Tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân được cấp chứng thư số đã thực hiện việc ký số văn bản điện tử, gửi qua mạng theo Quy chế và dùng trong số hóa hồ sơ thủ tục hành chính.

TIẾP TỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Theo kế hoạch, đến năm 2030, thành phố thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn địa bàn. Việc phát triển Chính quyền số thực hiện theo hướng tương tác, minh bạch, hoạt động hiệu quả, góp phần hiện đại hóa hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cung cấp các dịch vụ số mới dựa trên nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số TP. Mỹ Tho.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, lộ trình chuyển đổi số năm 2023, TP. Mỹ Tho tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức đến người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số, từng bước hình thành công dân số; hướng dẫn lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Thành Công cho rằng TP. Mỹ Tho xác định ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp chặt chẽ với cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan trên địa bàn, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, công dân và ứng dụng công nghệ thông tin để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
TP. Mỹ Tho sẽ phối hợp với tỉnh để tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng giữa các cơ quan nhà nước trên cơ sở kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh, tối ưu các hoạt động điều hành của chính quyền và chuyển đổi mô hình quản trị đô thị.

Song song đó, thành phố sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang nâng cấp đầu tư hệ thống mạng LAN kết nối với mạng diện rộng của tỉnh cho UBND 17 phường, xã; đề xuất các doanh nghiệp viễn thông mở rộng băng thông, đường truyền, giúp các giao dịch điện tử diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn. Đồng thời, triển khai hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng phường, xã và khu phố, ấp thực hiện hướng dẫn cho người dân các kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Đề án Đô thị thông minh với quá trình chuyển đổi số, không tách rời, không trùng lặp.

Đặc biệt, trong năm 2023, TP. Mỹ Tho sẽ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin gắn với việc khai thác có hiệu quả; cập nhật kịp thời các giải pháp kỹ thuật tiên tiến phục vụ công tác điều hành, quản lý. Thành phố cũng sẽ chú trọng công tác đào tạo đội ngũ nhân lực về công nghệ thông tin gắn với từng ngành phục vụ đô thị thông minh, cũng như chính sách đi kèm; tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đô thị thông minh.

MAI HÀ

.
.
.