Thứ Tư, 05/06/2024, 09:28 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, môi trường

Hiện nay, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở mọi ngành, mọi lĩnh vực. Trong xu thế đó, ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã chủ động, linh hoạt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

NHIỀU GIẢI PHÁP MANG LẠI LỢI ÍCH

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về TN&MT đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, từng bước đi vào nền nếp, trong đó có công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 của ngành TN&MT.

Quầy giao dịch của Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở TN&MT) tiếp nhận hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ TTHC trực tuyến.
Quầy giao dịch của Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở TN&MT) tiếp nhận hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ TTHC trực tuyến.

Lãnh đạo Sở TN&MT luôn tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số và Đề án 06; không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo động lực, phát huy tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của ngành trong thực hiện nhiệm vụ nói chung, giải quyết các TTHC, chuyển đổi số và Đề án 06 nói riêng.

Nhiều giải pháp chuyển đổi số của ngành TN&MT tỉnh Tiền Giang đã đưa vào ứng dụng thực tiễn. Những giải pháp này không chỉ giúp cơ quan chức năng thuận tiện trong việc quản lý, mà còn tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận các vấn đề liên quan đến lĩnh vực TN&MT.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính, hằng năm, ngành TN&MT đều thực hiện việc rà soát, kiến nghị các cơ quan thẩm quyền có chủ trương về đơn giản hóa TTHC. Đồng thời, ngành cũng đã tiến hành thực hiện đơn giản hóa TTHC; qua đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thực hiện cắt giảm các TTHC không cần thiết, đề ra các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hồ sơ trễ hạn, đặc biệt là trên lĩnh vực đất đai.

Cùng với đó, ngành thực hiện công bố, công khai đầy đủ TTHC và trả kết quả trên Cổng thông tin điện tử theo đúng quy định, đã cải tiến rút ngắn được thời gian giải quyết hồ sơ, giảm thành phần hồ sơ, tiết kiệm chi phí đối với một số TTHC; tăng tỷ lệ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình theo quy định của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Đến nay, Sở TN&MT có 111 TTHC; trong đó, có 28 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 75 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến 1 phần, 8 thủ tục chưa trực tuyến (thuộc lĩnh vực đất đai). Cụ thể, có 28 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên nước 18 thủ tục, biển và hải đảo 7 thủ tục, địa chất và khoáng sản 3 thủ tục.

Có 75 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến 1 phần thuộc các lĩnh vực: Đất đai 43 thủ tục, môi trường 9 thủ tục, biển và hải đảo 5 thủ tục, địa chất và khoáng sản 14 thủ tục, biến đổi khí hậu và khí tượng thủy văn 3 thủ tục; đăng ký biện pháp bảo đảm 1 thủ tục. 8 thủ tục chưa trực tuyến thuộc lĩnh vực đất đai gồm các thủ tục: Đăng ký biện pháp bảo đảm 1 thủ tục; giao đất, đất đai 5 thủ tục; đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 2 thủ tục.

Từ đầu năm 2024 đến nay, ngành TN&MT tiếp nhận 54.494 hồ sơ mới và giải quyết 47.896 hồ sơ (đạt 87,89%); trong đó, giải quyết đúng hạn 47.859 hồ sơ (đạt 99,9%.

Phó Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Văn Kiệt cho biết, đơn vị đã thực hiện đa dạng cách thức tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC để người dân, doanh nghiệp lựa chọn. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

Bên cạnh đó, cơ chế giám sát việc giải quyết hồ sơ hành chính được thực hiện ngày càng hiệu quả với sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức, như Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp… Đồng thời, Sở TN&MT cũng đã đưa nhiệm vụ giải quyết TTHC vào chỉ tiêu xét thi đua, khen thưởng hằng năm của đơn vị.

THÁO GỠ KHÓ KHĂN

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình quản lý, điều hành việc thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 cũng gặp không ít những khó khăn. Trong đó, người dân và doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến dịch vụ công trực tuyến, nhất là lĩnh vực đất đai. Một số địa bàn, đặc biệt là vùng nông thôn, đa số người dân không biết đến dịch vụ công trực tuyến, người dân vẫn có thói quen trực tiếp đến cơ quan nhà nước để được hướng dẫn thực hiện TTHC.

Bên cạnh đó, trình độ dân trí và điều kiện sử dụng thiết bị công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Mặt khác, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến với quy trình nhiều công đoạn khiến các tổ chức, công dân không muốn thực hiện TTHC trực tuyến (nhất là đối với dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực đất đai).

Thành phần hồ sơ của nhiều TTHC có nhiều mẫu biểu, các mẫu biểu quá khổ không thể scan, không có chữ ký số, dẫn đến người dân và doanh nghiệp không muốn thực hiện trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.

Chất lượng đường truyền thấp, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các cơ quan liên quan còn hạn chế nên việc thực hiện TTHC trực tuyến bị gián đoạn và không đem lại kết quả nhanh, gọn như mong đợi của người dân. Ngoài ra, dịch vụ công trực tuyến được cung cấp tại Cổng Dịch vụ công của địa phương và Chính phủ chưa đồng bộ và thống nhất. Sự khác biệt này gây khó khăn và lúng túng trong quá trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Văn Kiệt cho biết, trong thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục: Tập trung thực hiện minh bạch, công khai đầy đủ, chính xác các thông tin về TTHC; thực hiện tốt công tác giải thích, hướng dẫn thủ tục cho cá nhân, tổ chức nhằm hạn chế việc bổ sung hồ sơ nhiều lần; trả kết quả đúng hạn; tăng số lượng thủ tục thực hiện liên thông, nhất là trên lĩnh vực đất đai; thực hiện cơ chế một cửa liên thông, đặc biệt là liên thông điện tử; kiểm soát tốt trách nhiệm của các đơn vị trong quy trình liên thông; triển khai có hiệu quả Nghị định 61 của Chính phủ ngày 23-4-2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nâng cấp hệ thống mạng, máy chủ, hệ thống bảo mật và backup dữ liệu.

Tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý của ngành.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện TTHC đạt tỷ lệ 90%, đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh; phấn đấu đạt 40% thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC phải được số hóa và tạo lập, lưu trữ vào Kho dữ liệu điện tử cho tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đảm bảo người dân và doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về dịch vụ công trực tuyến để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn những lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, phối hợp với Bưu điện, Ngân hàng, các doanh nghiệp, thực hiện chuyển trả kết quả TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

Tiếp tục thực hiện hoàn thiện quy trình cung ứng dịch vụ công trực tuyến, phối hợp với ngành Công an trong việc xác thực thông tin của cá nhân, tổ chức khi tiếp nhận và giải quyết các TTHC kể từ lần giao dịch thứ 2; quy định rõ thời gian phản hồi khi tiếp nhận yêu cầu; phương thức hỗ trợ; tính chính xác của kết quả. Quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trực tuyến gắn với quá trình đơn giản hóa TTHC, phù hợp với thực tế cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đẩy mạnh rà soát và công khai chuẩn hóa và xây dựng các tiêu chí cụ thể để xác định các TTHC cung cấp trực tuyến, tính khả thi khi thực hiện; nguồn lực và tính hiệu quả… Thông qua quá trình rà soát xác định những TTHC không thích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến để có các giải pháp xử lý phù hợp góp phần cung cấp dịch vụ công trực tuyến có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Kiệt cho biết, Sở TN&MT sẽ tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, theo hướng mở rộng phạm vi khảo sát, thống nhất phương pháp khảo sát, đánh giá, thực hiện việc khảo sát khoa học, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, tổ chức đối thoại với tổ chức, công dân về giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực TN&MT.

Đồng thời, duy trì đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân và doanh nghiệp; thực hiện chuyển đổi số của ngành, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng số, dữ liệu số, thông tin phục vụ quản lý, điều hành thông minh trên nền tảng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, duy trì vận dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

HÀ NAM - LÊ MINH

.
.
.