Bài 1: Nhận diện những dạng thức mới của căn bệnh trầm kha
Bài 1: Nhận diện những dạng thức mới của căn bệnh trầm kha
“Nhận vơ“ thành tích nhưng khi tập thể, cá nhân có khuyết điểm thì lại đùn đẩy, lo sợ trách nhiệm. Đây là căn bệnh nguy hại bởi nó là giặc “nội xâm“, một loại “giặc từ bên trong.
20:55 | 30/05/2024
Tiền Giang: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII
Tiền Giang: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII
Sáng 30-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến thông tin các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
13:48 | 30/05/2024
Phối hợp hiệu quả để chăm lo tốt hơn cho người dân
Phối hợp hiệu quả để chăm lo tốt hơn cho người dân
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh đã nêu rõ trách nhiệm của UBND tỉnh trong mối quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
10:38 | 30/05/2024
Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính đối với cơ quan báo chí
Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính đối với cơ quan báo chí
Đại biểu Trần Thị Thanh Hương đề nghị có lộ trình sửa đổi các quy định về thuế, phí, lệ phí, chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí phù hợp với từng loại hình báo chí.
13:19 | 30/05/2024
Thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước
20:09 | 29/05/2024
Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp
Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Phát triển“, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
19:32 | 29/05/2024
Toàn văn phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Toàn văn phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Báo Ấp Bắc điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Danh tại Đại hội.
17:42 | 29/05/2024
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp
Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - phát triển“, trong 2 ngày 28 và 29-5, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
14:52 | 29/05/2024
Bài 2: Linh hoạt đối thoại, vận dụng chính sách có lợi nhất cho người dân
Bài 2: Linh hoạt đối thoại, vận dụng chính sách có lợi nhất cho người dân
Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân không chỉ tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, mà còn góp phần đảm bảo ổn định chính trị.
10:40 | 29/05/2024
Mặt trận các cấp là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Mặt trận các cấp là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Hôm nay, ngày 29-5-2024, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra ngày làm việc thứ hai.
09:30 | 29/05/2024
.
.