Thứ Năm, 19/07/2018, 17:14 (GMT+7)
.

Xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm không làm chậm sự phát triển

Đó là phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 40 đảng viên, 50 tổ chức Đảng cấp dưới; giám sát 65 đảng viên, 58 tổ chức Đảng cấp dưới. Cấp ủy các cấp kỷ luật 56 đảng viên. Trong số đảng viên vi phạm có 2 trường hợp bị xử lý hành chính. Đảng viên bị thi hành kỷ luật ở lĩnh vực Đảng chiếm 8,92%; hành chính, nhà nước 51,79%; đoàn thể 1,79%; lực lượng vũ trang 25%; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 3,58%; lĩnh vực khác 8,92%.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu tại hội nghị.

Trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã KTGS nhiều đảng viên, tổ chức Đảng; thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền; giải quyết tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng viên; KTGS tài chính Đảng; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo… đều thực hiện đúng quy trình, hiệu quả.

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm
Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm.

Nhìn nhận những ưu, khuyết điểm, hội nghị đã thảo luận về những nguyên nhân chủ quan, khách quan, những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các cuộc KTGS; đề ra giải pháp, hướng giải quyết để thực hiện tốt công tác KTGS trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác KTGS của Đảng, cụ thể hóa, triển khai kịp thời các quy định về công tác KTGS do Trung ương mới ban hành; rà soát lại những khâu chưa làm, làm chậm, tham mưu giúp cấp ủy hoàn thành chương trình KTGS năm 2018, xây dựng chương trình KTGS cho năm 2019.

Trong KTGS cần phải gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kết hợp linh hoạt các hình thức. KTGS phải đồng bộ, toàn diện có hiệu lực, hiệu quả. Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; giám sát thì phải mở rộng.

Kiểm tra phải dựa vào dân, phát huy vai trò giám sát của nhân dân; xem công tác KTGS là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo; kiên quyết xử lý Đảng những tổ chức, đảng viên cố tình vi phạm.

Việc chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm khắc cán bộ, đảng viên sai phạm không làm chậm lại sự phát triển; đồng thời, chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý sai phạm; công tâm, khách quan trong xử lý sai phạm, nhưng phải thấu tình, đạt lý; các cấp ủy tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục của việc kê khai tài sản…

P. MAI

.
.
.