Thứ Tư, 09/10/2019, 20:46 (GMT+7)
.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới

(ABO) Chiều 9-10, Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang giám sát về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đoàn giám sát) làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh.
 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Sáng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Bảy; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc.
 
Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Thị Sáng báo cáo tóm tắt những nội dung trọng tâm qua làm việc với các đơn vị.
Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Thị Sáng báo cáo tóm tắt những nội dung trọng tâm qua làm việc với các đơn vị.
 
Tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Thị Sáng báo cáo tóm tắt những nội dung trọng tâm qua làm việc trực tiếp, khảo sát thực tế, giám sát qua báo cáo đối với các sở, ngành, UBND huyện và xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
 
Tính đến thời điểm giám sát, toàn tỉnh có 72 xã đạt chuẩn quốc gia NTM, chiếm 50% số xã trên toàn tỉnh (tăng thêm 60 xã so với cuối năm 2015), số tiêu chí đạt bình quân toàn tỉnh là 15,7 tiêu chí/xã. Trong đó, có 60 xã được công nhận xã NTM từ năm 2018 trở về trước và 12 xã được công nhận trong 8 tháng đầu năm 2019; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí; không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.
 
Đối với 22 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2020, tính đến thời điểm báo cáo, bình quân tiêu chí của các xã đạt 13,23 tiêu chí/xã. Hầu hết các xã đều có xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện phấn đấu xã đạt chuẩn NTM vào năm 2020.
 
Đồng chí Phạm Anh Tuấn phát biểu ý kiến.
Đồng chí Phạm Anh Tuấn phát biểu ý kiến.
 
Bên cạnh đó, các tiêu chí, chỉ tiêu không đạt chủ yếu là chỉ tiêu 15.1 về tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế (21 xã); 3 xã không đạt tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị, chỉ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018; 1 xã không đạt tiêu chí 13 vì chưa có hợp tác xã và 1 xã không đạt tiêu chí về Nhà ở (còn nhà ở tạm).
 
Đồng thời, một số xã có kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2019 nhưng tiến độ thực hiện còn chậm; một số tiêu chí chỉ được quan tâm đầu tư trước thời điểm công nhận xã NTM và sau khi được công nhận thì không giữ vững tiêu chí; một số công trình đầu tư về cơ sở vật chất văn hóa, chợ, bưu điện, thiết chế văn hóa chưa được phát huy hiệu quả đúng mức. 
 
Một số địa phương (cấp huyện, xã) vẫn còn trông chờ việc hỗ trợ từ cấp trên trong việc đầu tư các cơ sở hạ tầng, mà chưa quan tâm đúng mức đến việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc tham gia đóng góp cũng như thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí gắn liền với việc phát huy ý thức cộng đồng của nhân dân.
 
Mặt khác, qua giám sát hầu hết các xã chưa thống kê đầy đủ sự đóng góp tự nguyện của người dân, nhất là tổng giá trị đất đã được người dân hiến để làm công trình giao thông nông thôn. Từ đó chưa đánh giá đúng thực chất nguồn lực đầu tư từ nhân dân để có cơ chế động viên, khen thưởng, tạo sự lan tỏa thực hiện chương trình.
 
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.
 
Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang tăng cường hoạt động tuyên truyền sâu rộng các chủ trương có liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong đó đa dạng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay và tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí chưa thật sự bền vững như tiêu chí Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm, An ninh trật tự.
 
Các đại biểu phát biểu ý kiến.
Đại biểu phát biểu ý kiến.
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã giải đáp các ý kiến của thành viên Đoàn giám sát. Đồng chí Phạm Anh Tuấn thay mặt UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Đoàn giám sát để có ý kiến chỉ đạo các ngành, các cấp trong thời gian tới.
 
VĂN THẢO
.
.
.