Thứ Năm, 21/11/2019, 16:57 (GMT+7)
.

Đăng ký tổ chức đại hội Đảng cấp huyện và tương đương trong tháng 4-2020

(ABO) Ngày 21-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai Quy định 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền; Hướng dẫn số Số 26-HD/BTCTW về Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch 102 của Tỉnh ủy Tiền Giang hướng dẫn thực hiện hướng dẫn 21 của Ban Tổ chức Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh phát biểu kết luận hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã…

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ trực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai Quy định 205 QĐ/TW ngày 23-9-2019 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Quy định số 205-QĐ/TW là sản phẩm trí tuệ, là quyết tâm chính trị, là sự tiếp nối tư tưởng chỉ đạo về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền của Đảng ta, nhất là trong bối cảnh các cấp ủy đảng đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Quy định có 5 điểm nổi bật: Người trong gia đình không cùng đảm nhiệm các chức danh liên quan; Nghiêm cấm việc cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ, đảng viên; Xử lý vi phạm cả những người đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu; Xác định cụ thể 06 hành vi chạy chức, chạy quyền; Các biện pháp xử lý cán bộ, đảng viên có hành vi chạy chức, chạy quyền.

Đồng chí Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai Quy định 205 QĐ/TW,ngày 23-9-2019
Đồng chí Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai Quy định 205 QĐ/TW,ngày 23-9-2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW. Theo hướng dẫn, cấp ủy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai quán triệt đầy đủ sâu sắc nội dung chỉ thị 35 của Bộ chính trị; Quy chế bầu cử trong Đảng; Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Kế hoạch tổ chức đại hội của cấp mình; Hướng dẫn rõ việc thành lập tiểu ban nhân sự và xây dựng đề án nhân sự; Một số nội dung yêu cầu cụ thể về công tác nhân sự.

Tại Hướng dẫn 26 cũng nêu những vấn đề liên quan 3 nội dung lớn: Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thực hiện nghiêm cơ cấu 3 độ tuổi đối với cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện; Thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền.Tại hội nghị Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy cũng triển khai Kế hoạch 102 của Tỉnh ủy Tiền Giang hướng dẫn thực hiện hướng dẫn 21 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh lưu ý: Quá trình tiếp nhận triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn khi có vướng mắc khó khăn phải mạnh dạn có ý kiến trao đổi, thảo luận trên tinh thần tiếp thu nghiêm túc làm rõ các vấn đề, nhất là những nội dung mang tính chất chuyên môn.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo cụ thể từng nội dung, trong đó đối với công tác chuẩn bị đại hội phải tiến hành nghiêm túc, bàI bản, chu đáo, chuẩn bị tốt văn kiện đại hội. Lưu ý cơ cấu cấp ủy tại các đơn vị hợp nhất và các nơi cơ cấu cấp ủy nơi bầu cử Bí thư kiêm chủ tịch. Đến tháng 4-2020 các cấp ủy đảng phải hoàn thành công tác chuẩn bị và đăng ký thời gian tổ chức đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW
Đồng chí Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW.

Về thực hiện Quy định 205, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý phải tuân thủ tuyệt đối chặt chẽ nội dung quy định bằng cách tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát đảm bảo quyền lực công khai minh bạch; Phân công phân cấp gắn với giao quyền giao trách nhiệm; Thực hiện nghiêm xử lý cán bộ vi phạm.

Đối với kế hoạch 102 của Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng quán triệt nghiêm túc cùng với Hướng dẫn 21 ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương, đặc biệt là những điểm mới so với  năm 2018. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy khi tổ chức triển khai thực hiện.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức triển khai văn bản về Đảng bộ các cấp, phối hợp cơ quan liên quan tập hợp để báo cáo về Ban tổ chức trung ương. Các ban xây dựng đảng, văn phòng trực thuộc xây dựng tiêu chí theo chức năng nhiệm vụ được giao. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn nhận diện 27 biểu hiện tự chuyển biến tự chuyển hóa. Thành viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn theo dõi đôn đốc các cấp ủy tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng hàng năm một cách hiệu quả nhất.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh: “Các nội dung triển khai có ý nghĩa rất quan trọng, đó là những qui định cụ thể, những hướng dẫn rất chi tiết về công tác cán bộ, công tác nhân sự trong cả hệ thống chính trị. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên cần phải nhận thức một cách đầy đủ, nhất quán để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất”.

THỦY HÀ

 

.
.
.