Thứ Sáu, 15/11/2019, 15:16 (GMT+7)
.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Trường Chính trị Tiền Giang

(ABO) Sáng 15-11, Trường Chính trị Tiền Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Trường Chính trị Tiền Giang (1949 - 2019).
 
Đến dự có PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang; đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.
 
PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc phát biểu tại buổi lễ.
PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc phát biểu tại buổi lễ.
Tại buổi lễ, TS. Lê Tấn Lập, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tiền Giang đã ôn lại truyền thống 70 năm thành lập Trường Chính trị Tiền Giang. Tháng 8-1949, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Mỹ Tho quyết định thành lập Trường Đảng tỉnh Mỹ Tho, lấy tên là Trường Dương Duy, sau đổi tên thành Trường Lê Duẩn, Trường Đảng Mỹ Tho (Nguyễn Văn Kim).
 
Ngoài trường Đảng, các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khác lần lượt ra đời. Thực hiện Quyết định 88 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tháng 9-1994, Trường Hành chính, Trường Đảng tỉnh và các trường đoàn thể hợp nhất thành Trường Chính trị Tiền Giang.
 
Đến nay, Trường Chính trị Tiền Giang có 26 giảng viên/46 cán bộ, viên chức. Tính riêng từ năm 2005 đến nay, Trường Chính trị Tiền Giang đã đào tạo và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng được hơn 1.700 lớp, với hơn 205.700 lượt học viên.
 
Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng từng bước được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong tình hình mới. Với những kết quả nổi bật qua 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Chính trị Tiền Giang được Chủ tịch nước khen tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và nhiều phần thưởng cao quý khác từ công tác chuyên môn và các hoạt động đoàn thể…
 
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Danh cho rằng: Để đáp ứng yêu cầu đổi mới, đặc biệt là yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, Trường Chính trị Tiền Giang cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, xác định tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu, giá trị cốt lõi và các định hướng phát triển của Trường trong những năm tới.
 
Trước hết, Trường cần quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh ngang tầm nhiệm vụ, trung thành với lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng; nắm vững chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ, củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng bộ Tiền Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đồng thời, phải kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học để đối phó, học cốt để lấy bằng cấp, chứng chỉ trong Đảng và xã hội.
 
Thứ hai, Trường cần giữ vững và phát huy hơn nữa khối đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động, sự thống nhất cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; mỗi cán bộ, giảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu về mọi mặt, giữ vững lập trường chính trị tư tưởng; thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt nghĩa vụ nêu gương gắn với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Thứ ba, Trường cần nêu cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 ở mức cao nhất. Tập trung các giải pháp đột phá để nâng chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, có trình độ cao về chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững, có năng lực sáng tạo, có uy tín và kinh nghiệm thực tiễn.
 
Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng toàn diện cả về nhận thức lý luận và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; cả về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và tác phong, phương pháp khoa học gắn với đổi mới công tác tuyển sinh, công tác quản lý học viên, công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập. Quan tâm đến việc đào tạo theo chức danh, gắn học tập kiến thức lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng với kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, phương pháp công tác phù hợp với từng nhóm học viên, từng chức danh cán bộ.
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trường Chính trị Tiền Giang.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trường Chính trị Tiền Giang.
Thứ tư, Trường cần có giải pháp hiệu quả để phát huy tốt tính tự giác, sáng tạo của người học; tăng cường trao đổi giữa học viên với giảng viên. Việc đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng phải thực sự khách quan, nghiêm túc, tránh tình trạng nể nang hoặc chạy theo thành tích; đặc biệt là yêu cầu về rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của học viên.
 
Riêng các lớp bồi dưỡng dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, trong mỗi chương trình cần phải đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn đối với từng chức danh, từng vị trí công tác và phải phù hợp với tình hình mới, tình hình cụ thể ở từng lĩnh vực, ở từng địa phương sao cho vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp được vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu của từng chức danh.
 
Thứ 5, Trường cần tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy việc phục vụ chính trị của Trường làm tiêu chí hàng đầu. Đây không chỉ phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, tiềm lực khoa học, vị thế và ảnh hưởng của Trường, mà còn góp phần tổng kết thực tiễn của địa phương. Vì vậy, các đồng chí phải chú trọng xây dựng môi trường dân chủ trong nghiên cứu khoa học, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, tính Đảng, xây dựng môi trường văn hóa mẫu mực; phát huy tiềm lực của đội ngũ giảng viên; chú trọng mở rộng hợp tác về nghiên cứu khoa học với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong, ngoài tỉnh; tranh thủ các nguồn lực để đầu tư, cải tạo, nâng cấp, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt yêu cầu giảng dạy và học tập.
 
“Trước yêu cầu của nhiệm vụ mới mà Đảng, Nhà nước đặt ra, đòi hỏi tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Tiền Giang phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa mới có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi tin tưởng rằng, Trường Chính trị Tiền Giang sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cho hệ thống chính trị của tỉnh” - đồng chí Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh thêm.
Đồng chí Lê Văn Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích.
Đồng chí Lê Văn Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích.
Đồng chí Lê Văn Nghĩa trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang cho Trường Chính trị Tiền Giang
Đồng chí Lê Văn Nghĩa trao Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cho Trường Chính trị Tiền Giang.
PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc trao Bằng khen của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho tập thể Trường Chính trị Tiền Giang.
PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc trao Bằng khen của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho tập thể Trường Chính trị Tiền Giang.
Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân Trường Chính trị Tiền Giang đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2017 - 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng Cờ thi đua cho Trường Chính trị Tiền Giang đã hoàn thành xuất sắc công tác giáo dục và đào tạo năm học 2018 - 2019, dẫn đầu khối thi đua các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thuộc Trung ương, tỉnh; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho tập thể Trường Chính trị Tiền Giang đã có nhiều thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2015 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
 
VĂN THẢO
.
.
.