Thứ Ba, 31/12/2019, 21:50 (GMT+7)
.

Công bố thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang

(ABO) Chiều 31-12-2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Trung tâm).

Tham dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và địa phương. 

Trung tâm có địa chỉ tại số 377 đường Hùng Vương (xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) được xây dựng với tổng mức đầu tư trên 137,9 tỷ đồng. 

Công trình vừa được bố trí chức năng phục vụ hành chính công, vừa là trụ sở làm việc của 4 Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nghi thức vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Nghi thức vận hành Trung tâm.

Để Trung tâm đi vào hoạt động có hiệu quả, đồng chí Lê Văn Hưởng yêu cầu các sở, ngành tỉnh và Trung tâm cần tập trung làm tốt những công việc trọng tâm sau:

Thứ nhất, Giám đốc Trung tâm, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh phải tăng cường phối hợp, gắn kết chặt chẽ trong quá trình thực thi nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những vấn đề còn hạn chế để hoạt động của Trung tâm đạt được hiệu quả cao nhất…

 Lãnh đạo tỉnh tham quan trụ sở Sở Tài nguyên - Môi trường.
Lãnh đạo tỉnh tham quan trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thứ hai, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm phải luôn phấn đấu nỗ lực, thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, kỹ năng làm việc, thi đua thực hiện văn hóa công sở, đảm bảo luôn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phân công.

Thứ ba, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nâng cấp Cổng dịch vụ công của tỉnh để đảm bảo việc kết nối, tích hợp dữ liệu và chia sẻ thông tin với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thứ tư, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức quản lý, vận hành Trung tâm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, kịp thời cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đảm bảo việc tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin luôn thuận tiện, chính xác.

P.A - M. THÀNH

.
.
.