Thứ Sáu, 03/01/2020, 15:35 (GMT+7)
.

Chủ động tham gia cuộc cách mạng 4.0

(ABO) Sáng 3-1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về "Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng lần thứ 4”. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

-	Đồng chí Võ Văn Bình, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang
Đồng chí Võ Văn Bình chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang.

Tại điểm cầu Tiền Giang, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các báo cáo viên cấp tỉnh…

Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW, đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đã làm rõ nội hàm cuộc cách mạng lần thứ tư; thực trạng, nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và một số chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cuộc cách mạng này.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Theo khẳng định của Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, cuộc cách mạng 4.0 không phải bây giờ mới đặt ra mà trong thực tiễn đã được triển khai và có sự phát triển nhất định. Nổi bật, cơ sở hạ tầng viễn thông được xây dựng khá đồng bộ; điện thoại di động phủ sóng tới 99,7% dân số. Kinh tế số đã hình thành, phát triển nhanh và ngày càng trở thành bộ phận quan trọng trong nền kinh tế.

Đặc biệt công nghệ số không chỉ được áp dụng trong lĩnh vực truyền hình, di động mà trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục... Ví dụ, trong một số cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng kỹ thuật số, rô-bốt điều khiển; trong nông nghiệp đã áp dụng công nghệ nhà lưới, nhà kính, gắn chíp theo dõi độ ẩm, nhiệt độ, kể cả đặc tính của đất, tạo môi trường sống tốt cho thực vật hoặc trong chăn nuôi được giám sát, theo dõi tự động.

Hạn chế lớn nhất là thể chế, chính sách còn nhiều hạn chế, bất cập. Sự chủ động tham gia ứng dụng công nghệ số trong các doanh nghiệp còn thấp; theo thống kê của Bộ Công thương, hiện còn 81% doanh nghiệp chưa có chiến lược tiếp cận công nghệ số. Việc đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh mạng còn nhiều thách thức và ngày càng lớn hơn.

Đồng chí Cao Đức Phát khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW là nhằm ban hành một số chủ trương, chính sách để nước ta tham gia hơn, phát huy, khai thác những lợi thế, cơ hội để nền kinh tế đất nước phát triển nhanh, hiệu quả hơn; đời sống nhân dân được nâng cao nhanh, bền vững; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.  

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Theo đó, Nghị quyết số 52-NQ/TW đã đề ra 4 quan điểm lớn và 8 nhóm giải pháp. Quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo đáng quan tâm, đó là phải có chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức yêu cầu các doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới.

Cùng với đó là chủ động phòng ngừa, ứng phó để hạn chế các tác động tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn, công bằng xã hội và tính bền vững của quá trình phát triển đất nước.

Về nhiệm vụ, giải pháp, đáng quan tâm là nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về sự cấp thiết phải chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành.

Nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật, trước hết là pháp luật về doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ, thương mại, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số Quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số, Internet và không gian mạng; đồng thời, ngăn chặn kịp thời các tác động tiêu cực cả về kinh tế và xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

Có chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên, như công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; an toàn, an ninh mạng; công nghiệp chế tạo thông minh; tài chính - ngân hàng; thương mại điện tử; nông nghiệp số; du lịch số; công nghiệp văn hóa số; y tế; giáo dục và đào tạo.

Nhấn mạnh yếu tố nguồn nhân lực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương cũng đã đề cập sâu đến nhiệm vụ, giải pháp chính sách phát triển nguồn nhân lực theo Nghị quyết 52-NQ/TW thông qua đổi mới nội dung và chương trình giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển; đưa vào chương trình giáo dục phổ thông nội dung kỹ năng số và ngoại ngữ tối thiểu; khuyến khích các mô hình giáo dục, đào tạo mới dựa trên các nền tảng số.

Một nhiệm vụ nữa cũng đáng quan tâm, đó là yêu cầu các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiên phong thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, bảo đảm thống nhất, kết nối liên thông và đồng bộ.

THỦY HÀ

 

.
.
.