Thứ Hai, 15/06/2020, 13:56 (GMT+7)
.
CHỦ TỊCH HỘI LHPN XÃ ĐẠO THẠNH (TP. MỸ THO) NGUYỄN THỊ NGỌC THUẬN:

Tạo điều kiện cho cán bộ nữ tham gia chức danh lãnh đạo, quản lý

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tại Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, tôi hoàn toàn thống nhất với những nhận định và đánh giá được nêu trong dự thảo.

Qua đó cho thấy, tỉnh ta có bước phát triển vượt bậc do có sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nên đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng được quan tâm thực hiện tốt, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh mạnh về chính trị, vững về chuyên môn, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra… Bản thân rất phấn khởi với những thành tích mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh mà dự thảo văn kiện đã nêu, với vai trò là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) cơ sở, tôi xin đề xuất một số ý kiến, như sau:

Về kinh tế: Trên lĩnh vực nông nghiệp, nghiên cứu xây dựng quy hoạch khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm, định hướng cho nông dân nuôi, trồng các sản phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên, đáp ứng nhu cầu thị trường và thích nghi với biến đổi khí hậu, hạn và xâm nhập mặn sẽ còn diễn biến phức tạp. Có chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị để nâng cao giá trị sản xuất trên cùng diện tích. Do lợi thế của tỉnh là sản xuất nông nghiệp, cần xác định thế mạnh từng vùng và có định hướng phát huy nhằm giúp nông dân phát triển kinh tế.

Về giáo dục và đào tạo: Nguồn nhân lực cao luôn là vấn đề quan trọng, then chốt trong việc phát triển của địa phương. Tuy nhiên, có một thực trạng là, một số học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi trong và ngoài tỉnh, sau khi học xong có rất ít trở về địa phương công tác. Trong khi đó, tỉnh còn rất thiếu nguồn lao động trẻ có trình độ để tham gia vào những công việc đòi hỏi phải có chuyên môn, có khả năng tiếp thu khoa học và công nghệ…

Vì vậy, tôi kiến nghị xem xét việc đưa nội dung: “Có chính sách đào tạo và thu hút nhân tài về công tác tại tỉnh” vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Qua đó, các ngành, các cấp sẽ cụ thể hóa nội dung này bằng những chính sách: Cấp học bổng, hỗ trợ sinh viên có thành tích học tập tốt gặp khó khăn; thực hiện mức lương thỏa thuận theo trình độ và năng lực; hỗ trợ nhà ở… để những người có trình độ, tri thức khoa học an tâm sinh sống, làm việc tại tỉnh nhà.

Về an ninh trật tự: Hiện nay, ở cơ sở lực lượng công an rất ít, đối tượng phạm tội thì ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp. Đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chủ trương tăng cường lực lượng công an chính quy về cơ sở.

Về công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ: Chỉ thị 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ, cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải chủ động và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới; đồng thời, có giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ cả trước mắt và lâu dài.

Phát huy kết quả công tác cán bộ nữ trong nhiệm kỳ qua, để tiếp tục nâng cao tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp, tôi đề xuất: Thực hiện theo quy định cán bộ nữ, cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nhất là trình độ về lý luận chính trị; phải theo từng bước, đúng quy trình, chặt chẽ và đưa vào quy hoạch hằng năm.

Nếu đầu nhiệm kỳ nơi nào chưa chuẩn bị đủ cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ đạt 15% thì để trống, bổ sung sau theo tinh thần Nghị quyết 26 ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán cấp các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ; tạo điều kiện cho cán bộ nữ tham gia vào chức danh lãnh đạo, quản lý…

P. MAI (lược ghi)

.
.
.