Thứ Sáu, 17/07/2020, 16:56 (GMT+7)
.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra

(ABO), Sáng 17-7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp (gọi tắt là Đảng bộ Khối) tỉnh Tiền Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bước sang ngày làm việc cuối cùng và bế mạc thành công tốt đẹp.

Trong ngày làm việc cuối cùng, các đại biểu thể hiện trách nhiệm, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho Đảng bộ Khối về trí tuệ và năng lực để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 36 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Đại hội tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 đồng chí...

Ban chấp hành Đảng bộ Kối nhiệm kỳ mới ra mắt trước đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội.

Ra mắt BCH

Đoàn đại biểu chính thức và dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó thống nhất quyết nghị các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới. Cụ thể thực hiện đạt các chỉ tiêu:

Hằng năm, 100% tổ chức đảng xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tổ chức đảng trong doanh nghiệp lãnh đạo sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững.

Phấn đấu hằng năm, 100% đảng viên, đoàn viên, hội viên cam kết thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong cơ quan, đơn vị thuộc Khối thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

ABO_6589-dt.jpg
Tặng hoa cho các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối không tái cử.

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đạt 98% trở lên. Kết nạp 600 đảng viên mới, phấn đấu 40% đảng viên mới là đoàn viên ưu tú.

Hằng năm, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối, Công đoàn Viên chức tỉnh, Hội Cựu chiến binh Khối được cấp trên xếp loại thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tặng họ cho các ủy viên BCH Đảng bộ Khối không tái cử.
Tặng hoa cho các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối không tái cử.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang cho biết, thành công của Đại hội là mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu bước phát triển về chất, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cổ vũ cán bộ, đảng viên trong toàn Khối tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua thách thức, nỗ lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra.

Với mục tiêu chung "Tạo chuyển biến tốt về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của Đảng bộ; xây dựng đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, lao động sáng tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới; phát huy mọi nguồn lực của Đảng bộ, tận dụng thời cơ cuộc cách mạng 4.0 góp phần xây dựng Tiền Giang phát triển nhanh, bền vững”.

Tặng họ cho các ủy viên BCH Đảng bộ Khối không tái cử.
Tặng hoa cho các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối không tái cử.

Để làm được điều đó, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là các đại biểu trên mỗi cương vị công tác phải bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được Nghị quyết Đại hội thông qua, cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động sát, đúng với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống; tạo động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực ngay từ thời gian đầu của nhiệm kỳ mới.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Khối phát huy tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả”, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PHƯƠNG MAI - VĂN THẢO

 

 

 

.
.
.