Thứ Năm, 12/11/2020, 07:22 (GMT+7)
.

Thực hiện tốt Cuộc vận động tạo nên sức mạnh chiến đấu mới cho Quân đội

Ngày 6-11, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” năm 2020 (viết tắt là Cuộc vận động).

Đại tá Mai Văn Hòa trao Giấy khen của Bộ CHQS tỉnh cho các cá nhân.
Đại tá Mai Văn Hòa trao Giấy khen của Bộ CHQS tỉnh cho các cá nhân.

Năm 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp chấp hành nghiêm và vận dụng sáng tạo các nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động vào thực tiễn đơn vị. Trong lãnh đạo, chỉ đạo luôn chú trọng bồi dưỡng nâng cao quan điểm, nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng; đi sâu quán triệt tình hình nhiệm vụ, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, thực hiện tốt chức năng dự báo, định hướng, giữ vững trận địa tư tưởng; tập trung tuyên truyền, phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền đại hội đại biểu đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, nhân cách cho cán bộ, đảng viên.

Từ đó, tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thông qua thực hiện Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Quyết thắng đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng. Đặc biệt, trong các phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được cấp ủy, chỉ huy quan tâm, phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả từng phần việc theo kế hoạch đã xác định.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức bàn giao 26 căn “Nhà tình nghĩa”, “Nhà nghĩa tình đồng đội”, “Nhà đồng đội”, “Nhà đại đoàn kết” cho các đối tượng là quân nhân xuất ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng; vận chuyển 2.500 m3 nước sinh hoạt, nước tưới tiêu cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, năm 2020, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 xét đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Mai Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu: Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025… Thực hiện tốt Cuộc vận động tạo nên sức mạnh chiến đấu mới cho Quân đội, đảm bảo cho Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động năm 2020.

THANH LÂM

.
.
.