Thứ Tư, 24/03/2021, 15:35 (GMT+7)
.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực của cơ sở Đảng

(ABO) Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Đảng ủy khối) tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020; sơ kết công tác quý I năm 2021 do Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức vào sáng 24-3.

Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm
Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị.

Theo đánh giá của Đảng ủy khối, năm 2020, công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện đúng quy định, đảm bảo thường xuyên, kịp thời, đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Theo đó, Đảng ủy khối đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, 1 lớp đối tượng kết nạp Đảng thực hiện theo Đề án 03; 2 lớp đối tượng kết nạp Đảng...

Trong năm có 99/107 cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 92,52%), trong đó có 20 cơ sở đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 20,20%); có 8/107 cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ (đạt 7,47%); có 931 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 171 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên Đảng ủy khối hiện có 5.663 đảng viên...

Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị.

Về công tác kiểm tra, giám sát, trong năm 2020, các cấp ủy thường xuyên tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Đối tượng kiểm tra, giám sát ngày càng mở rộng, chất lượng đi vào chiều sâu… Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được cấp ủy lãnh đạo thực hiện đồng bộ, nghiêm túc.

đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm,
Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng đã có nhiều ý kiến thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, cũng như góp ý xây dựng một số nội dung công tác trong năm 2021 phù hợp với tình hình, đặc điểm và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm đánh giá cao những kết quả mà các tổ chức cơ sở đảng đạt được trong năm qua; đồng thời, nêu lên một số hạn chế cần tháo gỡ trong thời gian tới.

Theo đó, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021: Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thực hiện các nhiệm vụ phải kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quán triệt các nội dung nhiệm vụ xây dựng Đảng được xác định trong Nghị quyết XIII của Đảng; bám sát cơ sở giữ mối liên hệ thường xuyên với đảng viên; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ đúng quy định, kịp thời đề ra các giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quan tâm việc nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng. Cùng với đó là tiếp tục quan tâm xây dựng chương trình kiểm tra giám sát; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy khối khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua.

HOÀI THU

.
.
.