Thứ Tư, 05/05/2021, 09:27 (GMT+7)
.
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CHÍ TRUNG, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ TỈNH, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH TIỀN GIANG:

Việc vận động bầu cử phải được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật

Để tạo điều kiện tốt nhất cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện quyền vận động bầu cử theo đúng quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang đã xây dựng kế hoạch tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử để trình bày chương trình hành động của mình. Phóng viên Báo Ấp Bắc đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang về công tác tổ chức hoạt động này.

 

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất với UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri, để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử. Đồng thời, chủ trì các buổi hội nghị tiếp xúc cử tri của ứng cử viên ĐBQH và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại các đơn vị bầu cử.

Trong chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên ĐBQH và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, chúng tôi yêu cầu phải đảm bảo các nội dung cơ bản gồm: Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên ĐBQH, giới thiệu, đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri, giới thiệu, đọc tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; Từng người ứng cử báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh; Cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử; Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cùng quan tâm; Người chủ trì hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị.

Về thời gian, địa điểm và số điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đoàn. Trong đó, tổ chức 60 điểm để ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri tại 3 đơn vị bầu cử; đồng thời, tổ chức 135 điểm để ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 22 đơn vị bầu cử.

* PV: Để việc tổ chức buổi tiếp xúc cử tri được chu đáo, đúng quy định, Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang đã có phương án phân công thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Chí Trung: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã giao Ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban MTTQ tỉnh tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch này; đồng thời theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả hội nghị tiếp xúc cử tri đối với các ứng cử viên ĐBQH và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phân công cán bộ tham gia hướng dẫn các đoàn ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử. Đồng thời, chúng tôi có văn bản đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ấp Bắc, Công an tỉnh, các lực lượng tham gia phục vụ các buổi tiếp xúc cử tri của ứng cử viên ĐBQH và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện cử 1 đồng chí trong Ban Thường trực cấp mình hỗ trợ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ghi biên bản, tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri tại đơn vị mình; hướng dẫn, kiểm tra các điểm tổ chức tiếp xúc cử tri. Giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phát hành thư mời, làm khẩu hiệu, chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, nước uống... tại các điểm tiếp xúc cử tri. Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh có trách nhiệm đảm bảo phương tiện đi lại trong suốt thời gian tiếp xúc cử...

* PV: Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang, đồng chí có lưu ý gì đối với công tác tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh; và lưu ý gì về việc vận động bầu cử của các ứng cử viên này?

* Đồng chí Nguyễn Chí Trung: Tôi đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện đúng kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên. Quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo công tâm, khách quan, chu đáo, đúng pháp luật.

Ủy ban Bầu cử tỉnh luôn nhất quán quan điểm: Việc vận động bầu cử phải được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Người ứng cử ĐBQH và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. Các tổ chức và thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử không được vận động cho người ứng cử. Việc vận động bầu cử phải kết thúc trước 17 giờ ngày 23-5.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

THỦY HÀ (thực hiện)

 

.
.
.