Thứ Ba, 21/06/2022, 07:52 (GMT+7)
.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm báo Đảng Tiền Giang mang tên Ấp Bắc

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (1925 - 2022), hướng tới  kỷ niệm 60 năm báo Đảng Tiền Giang mang tên Ấp Bắc (1963 - 2023) là dịp tốt để Báo Ấp Bắc đánh giá lại hoạt động trong thời gian qua, định hướng lại hoạt động của mình trong thời gian tới trong xu thế luôn nâng cao chất lượng và phát triển.

Báo Ấp Bắc tổ chức Chương trình Trao quà Tết Nguyên đán 2022 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. (Trong ảnh, trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Bình Xuân,  TX. Gò Công).
Báo Ấp Bắc tổ chức Chương trình Trao quà Tết Nguyên đán 2022 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. (Trong ảnh, trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Bình Xuân, TX. Gò Công).

Thời gian qua, Báo Ấp Bắc đã tập trung thông tin tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, nhất là kết quả triển khai và thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, Báo Ấp Bắc đã tích cực tuyên truyền về biển, đảo; về kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tập trung tuyên truyền những ngày kỷ niệm lớn trong năm; kịp thời phát hiện, giới thiệu những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… Đặc biệt là góp phần trong công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Báo Ấp Bắc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trên cả báo in và báo điện tử. Tích cực thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, đặc biệt là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; những mô hình mới, kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực đời sống xã hội; kết quả khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch bệnh, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc mà dư luận và nhân dân quan tâm… Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở cơ sở.

Ngoài ra, Báo tích cực, chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc;  đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tích cực thông tin, tuyên truyền chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số báo chí nói riêng.

Để làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo Ấp Bắc cam kết hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, theo đúng Luật Báo chí, theo đúng định hướng thông tin của Trung ương và của tỉnh; cam kết không để xảy ra vi phạm quy định về thông tin, báo chí.

Tiếp tục nâng cao chất lượng xuất bản báo in và báo điện tử theo hướng chuyển đổi số. Xây dựng Đề án phát triển Báo Ấp Bắc giai đoạn 2022 - 2026, tầm nhìn đến năm 2030; đề xuất HĐND tỉnh và UBND tỉnh phê duyệt Dự án Tòa soạn đa phương tiện Báo Ấp Bắc.

Bên cạnh đó, Báo Ấp Bắc đẩy mạnh các hoạt động từ thiện - xã hội, đặc biệt là thực hiện Chương trình học bổng Chắp cánh ước mơ năm học 2021 - 2022 do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang tài trợ, xây dựng nhà tình thương… Nâng cao số lượt truy cập trên báo điện tử, ổn định số lượng phát hành báo in, làm tốt kinh tế báo chí để nâng cao tỷ lệ tự chủ…

Tập thể Báo Ấp Bắc từ Ban Biên tập đến phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên đoàn kết, nhất trí, nâng cao năng lực xuất bản báo vừa đúng định hướng chính trị, vừa có sức thuyết phục và hấp dẫn; giữ bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… để luôn xứng đáng là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Tiền Giang, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 60 năm báo Đảng Tiền Giang mang tên Ấp Bắc.

M.T

.
.
.