Thứ Sáu, 13/01/2023, 19:41 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Công bố điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

(ABO) Qua một năm thực hiện chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022 theo Kế hoạch 93 ngày 17-3-2022 của UBND tỉnh, ngày 13-1, UBND tỉnh Tiền Giang công bố điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Theo đó, Bảng điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành tỉnh xếp lần lượt từ cao xuống thấp như sau:

Sở Thông tin và Truyền thông 103.62 điểm; Sở Tài chính 102.64 điểm; Sở Công thương 102.47 điểm; Sở Kế hoạch và Đầu tư 101.85 điểm; Sở Xây dựng 101.54 điểm; Thanh tra tỉnh 101.48 điểm; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 100.80 điểm; Sở Tư pháp 100.63 điểm; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 100.50 điểm;

Sở Nội vụ 99.85 điểm; Sở Tài nguyên và Môi trường 99.78 điểm; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 99.35 điểm; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 99.19 điểm; Sở Khoa học và Công nghệ 98.67 điểm; Sở Giao thông vận tải 97.01 điểm; Sở Ngoại vụ 96.05 điểm; Sở Y tế 93.21 điểm; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 90.03 điểm; Sở Giáo dục và Đào tạo 88.98 điểm.

Bảng điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh xếp lần lượt từ cao xuống thấp như sau:

Ngân hàng Nhà nước 106.00 điểm; Cục Thuế tỉnh 104.25 điểm; Bảo hiểm xã hội tỉnh 100.48 điểm; Kho bạc Nhà nước 97.60 điểm; Công an tỉnh 95.30 điểm.

Bảng điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND cấp huyện xếp lần lượt từ cao xuống thấp như sau:

Cụm 1: Huyện Cai Lậy 98.98 điểm; huyện Chợ Gạo 96.76 điểm; huyện Gò Công Tây 95.70 điểm; huyện Gò Công Đông 94.96 điểm và huyện Tân Phước 94.62 điểm.

Cụm 2: TX. Cai Lậy 96.49 điểm; TX. Gò Công 95.47 điểm; huyện Tân Phú Đông 94.11 điểm; huyện Châu Thành 93.72 điểm; TP. Mỹ Tho 93.30 điểm và huyện Cái Bè 91.53  điểm.

CAO TRUNG HIẾU

 

.
.
.