Thứ Sáu, 10/02/2023, 09:00 (GMT+7)
.
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC:

Tạo chuyển biến mạnh mẽ qua nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

QUYẾT TÂM TRỊ TẬN GỐC THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Tác phẩm có giá trị đặc biệt quan trọng, phản ánh cả tầm tư tưởng - lý luận, tổng kết và định hướng thực tiễn trong mỗi bước đi của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN, TC “không trừ một ai, bất kỳ ai vi phạm đều bị xử lý” đã và đang thực hiện hiệu quả. Đồng thời, giá trị của tác phẩm tác động to lớn, sâu rộng đến tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về PCTN, TC.                 Nguồn: https://noichinh.vn
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về PCTN, TC. Nguồn: https://noichinh.vn

Từ thực tiễn sinh động và quá trình nghiên cứu công phu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều bài viết, phát biểu, kết luận (gọi chung là bài viết) quan trọng, làm rõ những vấn đề cốt lõi về PCTN, TC. Tác phẩm được kết cấu làm 3 phần: Phần thứ nhất là những vấn đề lớn về “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh PCTN, TC ở Việt Nam”; phần thứ hai liên quan đến thực tiễn chỉ đạo PCTN, TC về “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc” và phần thứ ba là các bài viết thể hiện sự đồng lòng của toàn dân trong công cuộc PCTN, TC “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Xuất phát từ nhận thức, sự kiên định cũng như bản lĩnh của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam với quyết tâm phòng, chống “giặc nội xâm” và quyết xử lý vấn đề này đến nơi đến chốn; xuất phát từ lòng yêu nước nồng nàn của người chiến sĩ cộng sản, với tinh thần “Mắt sáng - Lòng trong - Bút sắc” thông qua những bài viết súc tích, cô đọng, phản ánh đúng sự thật và chỉ ra những giải pháp trọng tâm trong công tác PCTN, TC, Tổng Bí thư đã để lại trong lòng người dân hình ảnh uy tín, tâm huyết với đất nước, luôn lấy dân làm thước đo, lấy dân làm chuẩn mực, lấy lợi ích và quyền lực của dân làm mục tiêu phấn đấu của hành động của mình.

Xuyên suốt thực tiễn đã chứng minh, “Lò lửa” của Tổng Bí thư từ khi đốt lên đã thu được những thành quả “ngoài sức tưởng tượng”. Trong 10 năm qua (2012 - 2022), đã xử lý kỷ luật 2.740 tổ chức Đảng và hơn 167.700 cán bộ, đảng viên, trong đó có hơn 190 cán bộ diện Trung ương quản lý, qua thanh tra, kiểm toán kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra, xử lý gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Những con số cho thấy, sự chỉ đạo “không có vùng cấm” trong công tác PCTN, TC được thực hiện ráo riết, quyết liệt, thấy rõ quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, nói đi đôi với làm của Đảng, Nhà nước trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Một vấn đề có tính chất điển hình về tư tưởng, phương châm chỉ đạo xuyên suốt trong cuộc đấu tranh PCTN, TC mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo các cấp, ban ngành, đoàn thể… cùng với Đảng và Nhà nước phải “kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không nghỉ, không ngừng; chủ động, tích cực phòng ngừa, đấu tranh PCTN, TC, trong đó phòng là chính, là cơ bản, lâu dài, chống là quan trọng, cấp bách. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCTN, TC không ngừng đổi mới cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra” trong giai đoạn hiện nay.

 “TẤM LÁ CHẮN” TRONG CÔNG TÁC PCTN, TC

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang đã triển khai hàng loạt giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PCTN, TC trong địa bàn tỉnh; nhất là việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN, TC ngày 4-7-2022 do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh làm Trưởng ban đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh: “Cần kiên quyết nói không với tham nhũng; nói không với tiêu cực, lãng phí; nói không với nhận quà, tiền, hàng không minh bạch, có tính chất “bôi trơn”, có tính chất không trong sáng, vụ lợi…”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã khẳng định: “Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để không dám tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để không cần, không muốn tham nhũng, tiêu cực”.

Đồng thời, xác định công tác thanh tra, kiểm tra là “tấm lá chắn” hữu hiệu ngăn chặn, PCTN, TC. Những năm gần đây, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, trách nhiệm người đứng đầu; việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng ở những lĩnh vực liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân và lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Trong năm 2022, công tác PCTN, TC đã có những bước chuyển tích cực. Việc gắn PCTN, TC với công tác cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm, miễn nhiệm, từ chức theo quy định của Đảng, Nhà nước đã để lại dấu ấn tốt, củng cố thêm niềm tin của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Theo đó, những sai phạm trong đấu thầu thiết bị y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khai trừ Đảng” đối với 4 đảng viên có vi phạm trong việc nhận quà (tiền) từ nhân viên của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, nhưng không khai báo và nộp đúng quy định... Đây là một vụ án “nóng bỏng”, điển hình cho sự kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng trong năm vừa qua.

Để công tác PCTN, TC thực sự phát huy hiệu quả, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện trong năm 2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác PCTN, TC.

Trong những tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 15 ngày 18-1-2023 về “Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang” nhấn mạnh: Cần tăng cường lãnh đạo, quản lý của các ngành, các cấp, thực hiện nghiêm và có hiệu quả các quy định của pháp luật, tập trung cao tại các lĩnh vực có nhiều nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác PCTN, TC để dần hướng đến mục tiêu “không muốn, không thể, không dám, không cần tham nhũng”.

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN, TC; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ, kiểm soát xung đột lợi ích để ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật các hành vi tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở tiếp thu giá trị lý luận và thực tiễn thông qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà tích cực đẩy mạnh đấu tranh PCTN, TC. Những kết quả đạt trong năm 2022 sẽ là cơ sở khẳng định rõ quyết tâm chính trị, sự kiên quyết, thống nhất giữa nói và làm, làm thực chất, hiệu quả, đến cùng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh PCTN, TC ở tỉnh Tiền Giang.

LÊ TRANG

.
.
.