Thứ Tư, 19/04/2023, 15:59 (GMT+7)
.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số

(ABO) Ngày 19-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến các tỉnh, thành. Tại điểm cầu Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp (ảnh chụp tại điểm cầu Tiền Giang).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (ảnh chụp qua màn hình tại điểm cầu Tiền Giang).
 
Phiên họp tập trung vào chủ đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cũng tại phiên họp, các cơ quan đã công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).
 
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn: Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng việc đẩy mạnh cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số quốc gia, phục vụ người dân, doanh nghiệp với nguyên tắc “Lấy con người là trung tâm, cải cách dẫn dắt, công nghệ hỗ trợ thúc đẩy”. Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh một số kết quả nổi bật về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh gắn với chuyển đổi số; về chuyển đổi số trong thực hiện TTHC; về phân cấp trong giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC nội bộ.
 
TTHC đã được công khai, minh bạch; tạo thuận lợi cho người dân giám sát. Đến nay, đã công khai hơn 6.400 TTHC. Nhiều bộ, ngành, địa phương định kỳ hằng tháng công khai danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm muộn trong giải quyết TTHC, dịch vụ công, 100% hồ sơ TTHC để chậm, muộn có báo cáo giải trình với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện xin lỗi người dân.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang.
 
Đến nay, các Bộ đã công khai, cập nhật hơn 17.800 quy định về kinh doanh, gần 150 quy định chuẩn bị ban hành và cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 quy định trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. Các Bộ, ngành đã tích cực triển khai việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.189 quy định kinh doanh tại 175 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).
 
Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.099 quy định của 10, bộ, cơ quan, theo đó phải sửa đổi, bổ sung 197 văn bản QPPL, các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 396 quy định kinh doanh tại 54 văn bản QPPL. Một số Bộ thực hiện tốt như: Giao thông Vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế, Thông tin và Truyền thông...
 
Về chuyển đổi số trong thực hiện TTHC, việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được đẩy mạnh. Đến nay, có 25,9% kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng, tăng 5 lần so với tháng 9-2022; 62,7% hồ sơ TTHC được số hóa, trong đó có 25% được số hóa toàn trình từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả, tăng 4 lần so với tháng 9-2022.
 
Bên cạnh đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách TTHC và rút ra những bài học kinh nghiệm. 
 
Tại phiên họp đã có 10 tham luận của các bộ, ngành và địa phương chia sẻ những kết quả, đề xuất giải pháp, cũng như nhiều ý kiến, kiến nghị giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong thời gian qua; có giải pháp thúc đẩy cải cách TTHC trong thời gian tới.
 
Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và các bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp và đề ra giải pháp khắc phục, khơi thông những điểm nghẽn, ách tắc trong tổ chức triển khai thực hiện. 
 
Tại điểm cầu Tiền Giang.
Tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.
 
Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc CCHC của đất nước, của bộ, ngành mình. Từ đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
 
Tiếp tục đẩy mạnh CCHC nói chung, cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp nói riêng với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, bám sát phương châm hành động của Chính phủ: "Đoàn kết kỷ cương; bản lĩnh linh hoạt; chủ động sáng tạo; kịp thời hiệu quả".
 
Cần phải khẳng định rằng: Đầu tư cho CCHC là đầu tư cho phát triển, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; gắn cải cách với chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính; tăng cường vai trò người đứng đầu; đảm bảo đồng bộ nhất quán thực hiện tốt mục tiêu đề ra.
 
Tăng cường giám sát kiểm tra, đánh giá khách quan, chấm dứt đùn đẩy trách nhiệm giữa các bộ, ngành, giữa các cơ quan, giữa các địa phương; không đùn đẩy trách nhiệm của mình cho ngành khác; xử lý các TTHC của người dân và doanh nghiệp phải kịp thời và nhanh chống hơn nữa. Thúc đẩy mặt tích cực, khuyến khích những người dám nghĩ dám làm; nâng cao trách nhiệm cán bộ vì dân vì nước; có giải pháp thiết thực; chú trọng công tác truyền thông chính sách, điểm mới của chính sách, tuyên truyền cho người dân hiểu, người dân biết, người dân làm…
 
P. MAI
 
.
.
.