Thứ Bảy, 15/04/2023, 23:05 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tiền Giang với Huyện ủy Gò Công Đông và Huyện ủy Tân Phú Đông giai đoạn 2022 - 2026, năm qua, các đơn vị đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển.

Theo đó, Đảng ủy BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp với Huyện ủy Gò Công Đông, Huyện ủy Tân Phú Đông và các ngành, các lực lượng của địa phương triển khai thực hiện tốt công tác nắm tình hình, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển; làm tốt vai trò tham mưu và chủ động tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự.

BĐBP Tiền Giang phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự tuần tra bảo vệ khu vực biên giới biển. Ảnh: Đ. PHÁT
BĐBP Tiền Giang phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự tuần tra bảo vệ khu vực biên giới biển. Ảnh: Đ. PHÁT

PHỐI HỢP TUẦN TRA, KIỂM SOÁT

Cụ thể, các đơn vị tăng cường lãnh đạo công tác phối hợp trao đổi thông tin và tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển. Lực lượng Công an, Quân sự các cấp 2 huyện phối hợp với BĐBP tỉnh tuần tra 425 cuộc, có hơn 3.100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ. BĐBP tỉnh độc lập tuần tra 548 cuộc, có hơn 2.800 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát, kiểm chứng 14.175 lượt phương tiện, trên 70.000 lượt người, quan sát gần 1.900 lượt tàu vận tải trong và ngoài nước, kịp thời phát hiện, xử lý 47 vụ, với 120 đối tượng vi phạm pháp luật và trật tự xã hội.

Hầu hết các vụ việc khi xảy ra được xử lý theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống, mạnh dạn thông tin tố giác các loại tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Các đơn vị còn chú trọng đổi mới thủ tục hành chính công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, không gây phiền hà cho ngư dân. BĐBP tỉnh phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tăng cường biện pháp phòng ngừa, giải quyết đúng pháp luật và thông lệ quốc tế, giữ vững chủ quyền quốc gia đối với các hoạt động trên biển của người và phương tiện.

Đồng thời, phối hợp chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự 2 huyện và các đồn, Hải đội Biên phòng thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; thực hiện tốt quy chế, chương trình phối hợp theo Nghị định 03 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

XÂY DỰNG KHU VỰC PHÒNG THỦ BIÊN GIỚI BIỂN VỮNG MẠNH

Các đơn vị cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp xây dựng khu vực phòng thủ biên giới biển vững mạnh theo các Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam và Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; rà soát bổ sung phương án, kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó là phối hợp chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn biên giới biển 2 huyện và cấp ủy các đồn Biên phòng triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp. Trong năm, các xã khu vực biên giới biển và các đồn biên phòng chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phối hợp trao đổi thông tin, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới biển.

Trong năm qua, các đơn vị còn phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; tập trung quán triệt quan điểm của Đảng “Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia là của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách.

Các đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 12 của UBND tỉnh về việc “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Tiền Giang vi phạm vùng biển nước ngoài”. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát ngăn chặn tàu cá, ngư dân Tiền Giang vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Các đơn vị còn phối hợp thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đảng ủy BĐBP Tiền Giang và Huyện ủy Tân Phú Đông và Huyện ủy Gò Công Đông còn phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt vai trò tham mưu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới biển; triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”.

Cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham gia cấp ủy huyện, xã biên giới biển; thực hiện tốt Chỉ thị 681 của Đảng ủy BĐBP về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới biển và mô hình này phát huy hiệu quả. Các đơn vị cũng đã phối hợp chỉ đạo chặt chẽ các ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh các chương trình ký kết liên tịch tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.

HỮU DƯ

.
.
.