Thứ Tư, 15/11/2023, 16:33 (GMT+7)
.

Tiền Giang triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Cảnh sát biển Việt Nam

(ABO) Sáng 15-11, sau khi kiểm tra thực tế việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023” (gọi tắt là Đề án) tại thị trấn Vàm Láng và huyện Gò Công Đông, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn tiếp tục có buổi làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra thực hiện Đề án tại tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.
 
Quang cảnh buổi kiểm tra.
Quang cảnh buổi kiểm tra.
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.
 
Hiện nay, Tiền Giang có tuyến biên giới biển dài 32 km, gồm 7 xã, 1 thị trấn thuộc 2 huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông. Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương. Quá trình triển khai thực hiện, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, tích cực hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
 
Các cơ quan, đơn vị đã vận dụng linh hoạt các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều cách làm hay, sáng tạo và nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn và đối tượng, đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật nói chung và Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng, từng bước hình thành thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
Đại tá Lê Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biên thông báo sơ bộ kết quả kiểm tra tại Tiền Giang.
Đại tá Lê Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển thông báo sơ bộ kết quả kiểm tra tại Tiền Giang.
 
Kết quả, các địa phương, đơn vị đã tuyên truyền được 265 cuộc/16.646 lượt người dân tham dự; triển khai thực hiện mô hình “Tiếng loa Biên phòng”, đã tổ chức được hơn 526 cuộc/1.248 giờ phát/2.306 điểm phát. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các lực lượng chức năng đã thực hiện tốt việc kết hợp công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) với công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát duy trì pháp luật trên biển được 8 cuộc/327 lượt chủ phương tiện, thuyền trưởng, ngư dân tham gia. Triển khai 150 lượt tổ tuyên truyền lưu động/2.500 lượt ngư dân, nhân dân làm ăn trên biển, nhất là các phương tiện hoạt động khai thác hải sản xa bờ; đã cấp 2.238 tờ rơi, tờ gấp các loại có nội dung về Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tặng 429 cờ Tổ quốc… Tổ chức tham gia thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam bằng hình thức trực tuyến, qua đó có 3.586 lượt người tham gia.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu tại buổi kiểm tra.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu tại buổi kiểm tra.
 
Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã duy trì và phát huy có hiệu quả các Tủ sách pháp luật với số lượng hơn 8.000 cuốn sách, hơn 500 đầu sách có nội dung về Luật Cảnh sát biển Việt Nam đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao trình độ kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Riêng Lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng có lồng ghép nội dung tuyên truyền về biên giới biển, đảo của Tổ quốc và Luật Cảnh sát biển Việt Nam.
 
Đoàn Công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra Tủ sách pháp luật thị trấn Vàm Láng (huyện Gò Công Đông).
Đoàn Công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra Tủ sách pháp luật thị trấn Vàm Láng (huyện Gò Công Đông).
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên trò chuyện nắm bắt công tác tiếp cận Luật Cảnh sát biển Việt Nam của người dân thị trấn Vàng Láng.
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên tìm hiểu, nắm bắt mức độ tiếp cận Luật Cảnh sát biển Việt Nam của người dân thị trấn Vàng Láng.
 
Qua thông báo sơ bộ kết quả kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh đã phát biểu làm rõ kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Đề án. Trong đó, có công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án thời gian qua đã được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở; có quy chế hoạt động cụ thể và gắn trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trong thực hiện Đề án. Công tác phối hợp, sự vào cuộc của các cấp, các ngành được xây dựng kế hoạch khảo sát từng địa bàn để đánh giá, lựa chọn phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp để đạt hiệu quả với từng đối tượng. Nội dung trọng tâm cần tuyên truyền đã được tỉnh tổ chức biên soạn tài liệu phù hợp với hình thức thực tế từng địa bàn, từng đối tượng tuyên truyền…
 
Tiền Giang sẽ tiếp thu và triển khai nghiêm túc các yêu cầu, kiến nghị sau kiểm tra của đoàn công tác. Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, nhất là trong công tác công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, giúp tỉnh có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
 
Thượng tá Nguyễn Quốc Thanh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi kiểm tra.
Thượng tá Nguyễn Quốc Thanh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi kiểm tra.
 
Thay mặt đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo tỉnh Tiền Giang trong việc triển khai, thực hiện Đề án. Tiền Giang đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị các cấp của tỉnh Tiền Giang đã có nhiều hình thức, biện pháp triển khai thực hiện Đề án phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để các địa phương ven biển củng cố ngăn sách, tủ sách pháp luật, kịp thời bổ sung những tài liệu liên quan đến Luật Cảnh sát biển Việt Nam đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của nhân dân. Có thể đánh giá đây là địa phương điển hình trong thực hiện Đề án.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, nhất là trong công tác quản lý, khai thác và giữ vững chủ quyền biển đảo, giúp tỉnh có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, nhất là trong công tác công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, giúp tỉnh có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
 
Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã giúp cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam và ý thức chấp hành pháp luật. Tích cực phối hợp với Cảnh sát biển thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phòng, chống vi phạm, tội phạm trên biển, phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường trên các vùng biển được phân công.
 
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng tặng quà cho tỉnh Tiền Giang.
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng tặng quà cho tỉnh Tiền Giang.
 
Tỉnh Tiền Giang là một trong những tỉnh có số lượt người tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” lớn nhất và huyện Gò Công Đông đạt giải Ba cuộc thi này. Đây là những con số minh chứng cụ thể, thể hiện hiệu quả của việc triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, kinh nghiệm của Tiền Giang đã phát huy rất tốt vai trò của cơ quan thường trực, Lực lượng vũ trang gắn với các tổ chức đoàn thể. Vai trò truyền thông của các cơ quan báo chí địa phương. 
 
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng  tặng quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang.
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng tặng quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang.
 
Với kinh nghiệm, cách làm hay, linh hoạt, sáng tạo trong thời gian qua, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên tin tưởng rằng, Tiền Giang sẽ tiếp tục tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam hiệu quả cao hơn. 
 
VĂN THẢO
 
.
.
.