Thứ Tư, 17/04/2024, 10:35 (GMT+7)
.

Huyện Chợ Gạo: Quyết tâm hoàn thành 2 nhiệm vụ trong năm 2024

Hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chỉ tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao là 2 nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đề ra ngay từ đầu năm và quyết tâm hoàn thành trong năm 2024.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong năm 2024, huyện Chợ Gạo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2024 VÀ CẢ NHIỆM KỲ

Năm 2024, huyện Chợ Gạo đề ra mục tiêu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút các dự án.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Chợ Gạo.
Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Chợ Gạo.

Bên cạnh đó, huyện chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, gắn với nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn; giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh; tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao hiệu lực của chính quyền các cấp, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Xác định 2024 là năm “then chốt”, huyện Chợ Gạo đã đề ra 24 chỉ tiêu phấn đấu, như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất GO (theo giá so sánh năm 2010) 6% - 7%, thu nhập bình quân 76 - 80 triệu đồng/người/năm, tổng thu ngân sách địa phương 150 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 7.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều mới 0,77%; giải quyết việc làm 2.000 người...

Tuy nhiên, trước một số khó khăn như giá hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất và giá tiêu dùng biến động khó lường... cùng với những thách thức về thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... được dự đoán sẽ tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện, vì thế để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, huyện đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là: Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 gắn thực hiện Đề án Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình phát triển và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, mở rộng và đa dạng hóa các quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa thị trường, tránh sự phụ thuộc nhiều vào một thị trường.

Phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Chợ Gạo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu đánh giá cao nội dung buổi làm việc; lãnh đạo các sở, ngành đã có những đóng góp tích cực cho địa phương.

Trong thời gian qua, huyện Chợ Gạo đã có sự chủ động, có giải pháp đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu. Huyện tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2024; nâng cao năng lực quản lý điều hành, trách nhiệm người đứng đầu, sự phối hợp chặt giữa các phòng, ban; đẩy mạnh cải cách hành chính; chủ động công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp.

Đặc biệt, huyện cần tập trung quyết liệt các giải pháp thực hiện các tiêu chí huyện NTM nâng cao. Xây dựng đạt huyện NTM nâng cao là thành công lớn, có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với thành công của Đảng bộ huyện, mà còn là thành công của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, để tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tư thế chủ động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị...

Huyện tiếp tục triển khai Đề án Phát triển cây thanh long và những năm tiếp theo, tổ chức sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn GAP; thực hiện Nghị quyết 10 của Huyện ủy về lãnh đạo phát triển sản xuất vùng chuyên canh cây dừa đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Kế hoạch 585 ngày 24-2-2022 của UBND huyện thực hiện Nghị quyết 11 của Huyện ủy về lãnh đạo phát triển kinh tế tập thể và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế các sản phẩm của địa phương; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến; nâng cao giá trị, khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Cùng với đó là tập trung thu ngân sách, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (150 tỷ đồng), khai thác tốt các nguồn thu, tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ thu - chi ngân sách, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế gắn với triệt để thực hành tiết kiệm; hoàn chỉnh hồ sơ các công trình năm 2024 để kịp thời triển khai thi công, giải ngân, quyết toán công trình đảm bảo theo đúng tiến độ, thực hiện tốt công tác giám sát công trình đảm bảo đạt chất lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đồng thời, phối hợp các ngành liên quan, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình được giao, nhất là tập trung các dự án lớn như: Đường tỉnh 879C, Dự án Đường tỉnh 864, Dự án Đường tỉnh 879B, khu hành chính huyện.

Huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025; thực hiện có hiệu quả giải quyết việc làm; nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và đảm bảo an sinh xã hội.

QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH CÁC TIÊU CHÍ HUYỆN NTM NÂNG CAO TRONG NĂM 2024

Huyện Chợ Gạo được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2020. Hiện nay, huyện có 18/18 xã NTM và 8/18 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Dự kiến năm 2024, huyện phấn đấu thêm 2 xã (xã Bình Phục Nhứt và xã Long Bình Điền) đạt chuẩn NTM nâng cao, lũy kế đạt 10/18 xã NTM nâng cao.

Ảnh: CAO LẬP ĐỨC.
Ảnh: CAO LẬP ĐỨC.

Hiện nay, huyện Chợ Gạo đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM (tương ứng với 31/36 chỉ tiêu), gồm: Giao thông, Thủy lợi và phòng chống thiên tai, Điện, Kinh tế, Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công. Huyện còn 4 tiêu chí chưa đạt (tương ứng 5/36 chỉ tiêu), gồm: Quy hoạch chưa đạt 1 chỉ tiêu, Giáo dục chưa đạt chỉ tiêu về tỷ lệ trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên: ≥60%, kinh tế có 2 chỉ tiêu chưa đạt là Chợ trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm và phát triển du lịch, Môi trường còn 4 chỉ tiêu chưa đạt.

Theo đó, huyện đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như: Có quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt còn thời hạn hoặc được rà soát, điều chỉnh theo quy định, trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn; đầu tư thêm một số hạng mục ở các Trường THPT Bình Phục Nhứt, Thủ Khoa Huân, Chợ Gạo, mua đất xây dựng thêm Trường THPT Trần Văn Hoài; đầu tư nâng cấp một số hạng mục của chợ trung tâm huyện; xây dựng kế hoạch phát triển du lịch tại địa phương; đồng thời, thu thập các hình ảnh về các điểm du lịch trên địa bàn huyện để đăng lên Trang thông tin điện tử của huyện, hoàn thành trong quý III-2024.

Huyện kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư thu gom, tái chế thành nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất đối với rác thải có thể tái chế. Đối với rác thải không tái chế được cần xây dựng các điểm tập kết rác, đấu thầu lựa chọn đơn vị thu gom như: Thành lập tổ, đội thu gom vận chuyển; thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển, các điểm tập kết, trạm trung chuyển phải đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường, đến tháng 7-2024 đạt tỷ lệ trên 96%; hoàn thành tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm thân thiện môi trường 80% trở lên.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo Phạm Hùng Vinh cho biết: Thời gian qua, việc xây dựng NTM của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, phải kể đến là kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn không ngừng phát triển, được nâng cấp, cứng hóa; hệ thống đèn chiếu sáng, cổng, ngõ được xây dựng; cảnh quan môi trường, diện mạo nông thôn khang trang, sạch - đẹp hơn; hệ thống thủy lợi được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Trong thời gian tới, huyện tổng hợp hồ sơ minh chứng hoàn thành các tiêu chí huyện NTM. Phấn đấu trong tháng 10, huyện sẽ hoàn thành hồ sơ, thủ tục hồ sơ xây dựng huyện NTM.

LÊ PHƯƠNG

 

.
.
.