.

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp

Cập nhật: 14:52, 29/05/2024 (GMT+7)
(ABO) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - phát triển”, trong 2 ngày 28 và 29-5, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
 
Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024-2029.
Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đàng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ…; cùng 307/310 đại biểu chính thức đại diện cho tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu tặng bức tranh
Đồng chí Tô Thị Bích Châu tặng bức tranh "Bác Hồ và Bác Tôn" cho MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

Đại hội đã tập trung đánh giá những thành tựu trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 mà hệ thống MTTQ tỉnh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, dân chủ; Mặt trận và các tổ chức thành viên vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển.

Tỉnh ủy trao tặng Khánh vàng với dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Phát triển” cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh trao Khánh vàng với dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Phát triển” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Võ Văn Bình trao hoa của Tỉnh ủy chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên quán triệt, triển khai các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội; tham gia thực hiện các chương trình, phong trào, cuộc vận động góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm đại diện nhân dân trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động qua việc phát huy vai trò của các tổ chức thành viên đã huy động được đông đảo quần chúng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Tô Thị Bích Châu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, MTTQ Việt Nam các cấp bám sát vào nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua đã phát huy được tinh thần sáng tạo, tự quản của người dân. Hiệu quả thiết thực mang lại được thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; đã khơi dậy các nguồn lực, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, gắn bó với nhân dân, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Về hoạt động giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã chủ trì phối hợp các tổ chức thành viên triển khai hoạt động giám sát đối với việc thực hiện các chính sách, pháp luật thuộc các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân và những vấn đề xã hội quan tâm. Những nội dung giám sát, kiến nghị được nhân dân và dư luận quan tâm, đánh giá cao, đây là tín hiệu tích cực trong đổi mới công tác mặt trận.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
 
Cùng với việc tổ chức các hoạt động giám sát, MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực tham gia phản biện xã hội, đóng góp ý kiến đề xuất quan trọng vào dự thảo các văn bản liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức tốt các hoạt động đối thoại... Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu về trách nhiệm của UBND tỉnh trong công tác phối hợp với MTTQ tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu về trách nhiệm của UBND tỉnh trong công tác phối hợp với MTTQ tỉnh.
 
Những kết quả đạt được của Mặt trận trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội được thể hiện rõ nét việc đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, đổi mới từ cơ chế phối hợp với chính quyền, đến tính hiệp thương thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, phát huy vai trò của các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; các phong trào, các cuộc vận động đã gắn kết và thu hút ngày càng đông đảo nhân dân tích cực tham gia.
 
Với kết quả trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 2 Cờ thi đua (vào năm 2019 và 2022); đơn vị dẫn đầu Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh năm 2023 (đang trình Chính phủ tặng Cờ thi đua) và nhiều Bằng khen trong công tác phối hợp.
 
Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh phát biếu tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang phát biếu tại Đại hội.
 
Đạt được những kết quả trên là do sự quan tâm sâu sát, kịp thời của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong định hướng về những hoạt động của Mặt trận; sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy đối với tổ chức và hoạt động của Mặt trận; sự phối hợp ngày càng hiệu quả của các cấp chính quyền; sự chủ động của các tổ chức thành viên; vai trò, trách nhiệm của từng Ủy viên Ủy ban MTTQ; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở; đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân tỉnh nhà.
 
ại hội đã hiệp thương, thống nhất biểu quyết cử 82 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Đại hội đã hiệp thương, thống nhất biểu quyết cử 82 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
 
Tại Đại hội, các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp đã có nhiều tham luận đã minh chứng làm rõ hơn những kết quả trong nhiệm kỳ qua của các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp; chia sẻ những kinh nghiệm cũng như đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029.
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tô Thị Bích Châu và đồng chí Nguyễn Văn Danh đánh giá cao; đồng thời, biểu dương những kết quả mà MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Tô Thị Bích Châu và đồng chí Nguyễn Văn Danh khẳng định, hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh đã có nhiều đổi mới, nổi bật và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, trọng tâm là việc triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết, Chương trình hành động của MTTQ tỉnh lần thứ X.
 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 họp phiên đầu tiên hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029 họp phiên đầu tiên hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Danh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa mới cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm, thế mạnh của các tổ chức thành viên, mỗi Ủy viên là một tuyên truyền viên uy tín. Nâng cao vai trò, hiệu quả công tác giám sát, tham gia mạnh mẽ công tác xây Đảng, xây dựng chính quyền; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ Mặt trận, kỹ năng tuyên truyền, vận động, mỗi Ủy viên nêu gương về tinh thần đoàn kết.
 
Quan tâm thực hiện 4 đề án của MTTQ Việt Nam: Xây dựng chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp giai đoạn 2024 - 2029; chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt trước Đại hội.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt trước Đại hội.
 
Hằng năm, xây dựng chương trình phối hợp hành động thống nhất, cụ thể, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cuộc sống người dân, vì sự phát triển của thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân quán triệt thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí trong việc vận động, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng hành động, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh…
 
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 82 vị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 82 vị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
 
Ngay sau Đại hội, Mặt trận các cấp cần xây dựng quy chế làm việc, hoàn chỉnh chương trình, ban hành các nghị quyết, kế hoạch để cụ thể hóa, triển khai ngay Nghị quyết của Đại hội từ những tháng đầu của nhiệm kỳ, nhằm tạo ra những bước tiến mới, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.
 
Với truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Văn Danh tin tưởng rằng: Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI sẽ tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, làm nền tảng vững chắc góp phần xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tặng 3 Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết tỉnh nhà từ năm 2019 - 2024.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tặng 3 Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết tỉnh nhà từ năm 2019 - 2024.
 
Đại hội đã vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng bức tranh “Bác Hồ và Bác Tôn”; Tỉnh ủy trao tặng Khánh vàng với dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Phát triển”.
 
Chia tay các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh không tái cử.
Tặng quà cho các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh không tái cử.
 
Đại hội đã hiệp thương, thống nhất biểu quyết cử 82 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 cùng 3 Phó Chủ tịch, 3 Ủy viên Thường trực. Đại hội cũng hiệp thương bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 8 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.
 
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.
 
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tặng 3 Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết tỉnh nhà từ năm 2019 - 2024; tặng quà cho các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh không tái cử.
 
LÊ PHƯƠNG - HÀ NAM
 
.
.
.