Thứ Bảy, 11/05/2024, 22:24 (GMT+7)
.

Đảng bộ xã Tân Hương: Đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Năm 2022 là năm thứ 5 Đảng bộ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang được đánh giá, xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nhận Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang. Đây là thành quả, sự ghi nhận cho những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ xã trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Đảng ủy xã Tân Hương xác định xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là tiền đề, là nhân tố quyết định trong việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức ngang tầm với nhiệm vụ hiện nay.

Các tổ chức chính trị - xã hội xã Tân Hương thường xuyên phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
Các tổ chức chính trị - xã hội xã Tân Hương thường xuyên phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Trước hết, Đảng ủy xã lãnh đạo tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, chú trọng lãnh đạo công tác thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp hội của các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm quán triệt mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Hương Dương Bảo Toàn, một trong những kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng là giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đồng thời, nghiêm túc trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ Đảng ủy giao. Từ đó, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ chi bộ và nhân dân.

Ngoài ra, các chủ trương, nghị quyết của Đảng đều được cụ thể hóa và triển khai lấy ý kiến người dân tạo sự đồng thuận cao. Sự thay đổi vượt bậc của xã Tân Hương hôm nay là minh chứng rõ nét nhất cho vai trò lãnh đạo của Đảng.

Việc đưa nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt hằng tháng nhằm quán triệt cho tất cả 201 đảng viên đang sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tân Hương và xem đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó, kiểm tra kết quả phấn đấu của từng tập thể, cá nhân trong suốt quá trình công tác, học tập và rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên.

Có thể nói, thực hiện việc học tập và làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, Kết luận 21 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII) trên địa bàn xã Tân Hương dần đi vào nền nếp; chất lượng sinh hoạt của từng chi bộ được nâng lên rõ rệt; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt được nâng lên.

Trong nội bộ cấp ủy đã khắc phục được những hạn chế, yếu kém và giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, Đảng ủy xã Tân Hương còn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo chương trình, công tác kiểm tra của cấp ủy được các ban Đảng, các đồng chí cấp ủy viên phân công, kết hợp giữa kiểm tra chuyên đề với kiểm tra thường xuyên toàn diện.

Qua đó, giúp các chi bộ được kiểm tra thấy được những ưu điểm, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa kịp thời. Đảng ủy xã còn tăng cường công tác giám sát thường xuyên, phân công từng cấp ủy viên phụ trách từng chi bộ thực hiện công tác giám sát thông qua họp lệ chi bộ hằng tháng.

Đồng chí Dương Bảo Toàn khẳng định: Những kết quả đạt được trong thời gian qua chính là nhờ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xã có sự chuyển biến tích cực trong quá trình công tác, học tập và rèn luyện.

Đồng thời, Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát với nhiệm vụ từng đồng chí được phân công, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc hành chính; gần dân, sát dân và chịu khó lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân.

TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Tân Hương - xã NTM hôm nay đã thật sự thay đổi, với đường sá thông thoáng, xanh - sạch - đep, khu công nghiệp Tân Hương hoạt động ổn định, ruộng vườn ngút ngàn màu xanh tươi tốt, qua mỗi vụ mùa đời sống người dân từ vật chất đến tinh thần được nâng lên rõ rệt; nhà cửa được kiên cố hóa, khang trang… Có được thành quả hôm nay, người dân xã Tân Hương càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ngay từ đầu năm, bên cạnh việc xây dựng chỉ tiêu nghị quyết cụ thể, sát thực tế, Đảng ủy xã Tân Hương phân công từng đồng chí đảng ủy viên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính trị mà trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Nhờ đó, các tiêu chí xã NTM tiếp tục được giữ vững và duy trì. Tân Hương phấn đấu ra mắt xã NTM nâng cao vào năm 2024.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Tân Hương đạt trên 63 triệu đồng/năm; hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%; sử dụng điện sinh hoạt đạt 100%. Chất lượng dạy và học trên địa bàn luôn đạt thành tích cao, giữ vững tốp đầu của huyện Châu Thành.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được thực hiện tốt. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, các hoàn cảnh khó khăn được tập trung thực hiện. Từ năm 2020 đến nay, xã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 9 nhà tình nghĩa. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được chú trọng…

Về kinh tế, xã Tân Hương chú trọng phát triển trồng trọt, chăn nuôi, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng phù hợp với nhu cầu phát triển khu công nghiệp Tân Hương. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm phát triển mạnh, có hiệu quả mô hình kinh tế vườn, vận động nhân dân tích cực tham gia mô hình sản xuất VietGap; củng cố, nâng chất Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Hương có từ 200 thành viên trở lên.

Trên địa bàn xã Tân Hương hiện có 75 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, so với đầu nhiệm kỳ tăng 8 doanh nghiệp; 67 cơ sở sản xuất công nghiệp. Bên cạnh đó, xã Tân Hương còn đẩy mạnh đầu tư các công trình trọng điểm, trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã đã đầu tư 16 công trình, tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng; trong đó, vốn NTM gần 2 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 220 triệu đồng…

Đồng chí Dương Bảo Toàn khẳng định, Đảng bộ xã Tân Hương tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu “nói đi đôi với làm”; tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu địa phương với nhân dân tiếp tục thực hiện thường xuyên, nghiêm túc nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Tin rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của cấp ủy đảng, sự điều hành, quản lý hiệu quả của chính quyền xã Tân Hương ngày càng phát triển, đời sống người dân tiếp tục nâng cao.

LÊ PHƯƠNG - HÀ NAM

.
.
.