.

Tiền Giang: Quan tâm phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên

Cập nhật: 15:57, 24/05/2024 (GMT+7)

Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên (HS-SV) có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên. Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong HS-SV tại Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

HS-SV NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG CHO ĐẢNG

Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến nay, đã kết nạp 12 đảng viên là HS-SV. Ban Tuyên giáo tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, với 120 học viên là HS-SV dành riêng cho Trường Đại học Tiền Giang. Nhìn chung, công tác phát triển đảng viên trong HS-SV những năm gần đây được cấp ủy các trường quan tâm, chú trọng.

Từ nhận thức sâu sắc về vai trò của công tác phát triển đảng viên trong HS-SV, cấp ủy chủ động rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng và xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên trong các trường học. Qua các hoạt động Đoàn, Hội, phong trào thi đua học tập, nhiều nhân tố tích cực là đoàn viên trong HS-SV có thành tích nổi bật được phát hiện và giới thiệu cho tổ chức đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm trao giấy chứng nhận cho các học viên là sinh viên Trường Đại học  Tiền Giang tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm trao giấy chứng nhận cho các học viên là sinh viên Trường Đại học Tiền Giang tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đoàn trong tạo nguồn kết nạp đảng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thanh Giang nhấn mạnh: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là trong HS-SV, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 10 ngày 2-6-2023 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và tham mưu cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn 04 ngày 5-4-2023 về tiêu chuẩn, quy trình bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là HS-SV triển khai đến các đơn vị Đoàn trực thuộc và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng trong tình hình mới.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thái Ngọc Bảo Trâm nhấn mạnh: Phát triển đảng viên trong HS-SV là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở các trường học. Tuy nhiên, để ươm mầm những “hạt giống đỏ” cần làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng cũng như giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ. Thời gian tới, cấp ủy các trường học trên địa bàn tỉnh cần coi công tác kết nạp đảng trong HS-SV là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong HS-SV; đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên phù hợp với điều kiện thực tế của từng đảng bộ, chi bộ trường.

Định kỳ hằng tháng, quý rà soát danh sách cảm tình Đảng là HS-SV để xem xét, kết nạp. Lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; qua đó, tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu HS-SV ưu tú cho Đảng. Hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ đảng viên là HS-SV tốt nghiệp ra trường chuyển sinh hoạt đảng đến nơi mới, thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác phát triển đảng viên là HS-SV…

Kết quả, trong năm 2023, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 1.454 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, tạo nguồn kết nạp; qua đó kết nạp Đảng được 1.019 từ đoàn viên ưu tú; trong đó, số lượng đảng viên mới là HS-SV có 10 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,98%.

Bí thư Đoàn trường Đại học Tiền Giang Nguyễn Minh Quân chia sẻ: Đoàn trường là một trong 2 tổ chức (cùng với Công đoàn trường) thực hiện nhiệm vụ giới thiệu nguồn kết nạp đảng. Từ năm 2019 đến nay, Đoàn trường đã giới thiệu 145 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 12 SV vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Để có nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, Đoàn trường đã triển khai nhiều phong trào thi đua, như: Thành lập duy trì hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ nhằm nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh niên; tổ chức các cuộc thi, hội thi thuyết trình, kể chuyện, tìm hiểu lịch sử của Đoàn, của Đảng; mô hình kết nạp đảng viên là SV trong Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”...

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÁC GIẢI PHÁP

Tại Hội nghị chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên trong đội ngũ HS-SV do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức vào ngày 16-5, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Võ Văn Dũng khẳng định: Phát triển đảng viên trong HS-SV là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và phát triển đảng viên nói riêng.

Phát triển đảng viên trong HS-SV nhằm lựa chọn, bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú là HS-SV; qua đó, tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mặt khác, phát triển đảng viên trong HS-SV nhằm góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, phù hợp với yêu cầu của Đảng và xu thế vận động của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Như vậy, phát triển đảng viên trong HS-SV không chỉ là vấn đề xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, mà còn là một quy luật mang tính tất yếu khách quan của sự nghiệp cách mạng.

	Quang cảnh Hội nghị chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên trong HS-SV do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức vào ngày 16-5.
Quang cảnh Hội nghị chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên trong HS-SV do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức vào ngày 16-5.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo cấp ủy, các ngành, trường học đã thẳng thắn nhận rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, số lượng trong công tác phát triển đảng viên từ HS-SV trong thời gian tới. Các đại biểu cho rằng, để tiếp tục nâng cao nhận thức công tác chính trị tư tưởng trong trường học, các đảng bộ, chi bộ phải giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, HS-SV thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Các cấp ủy đảng cần chủ động đề ra kế hoạch tạo nguồn và kết nạp đảng cho HS-SV ngay từ năm thứ nhất hoặc năm thứ hai. Đây cũng là động lực thúc đẩy các đoàn viên, HS-SV phấn đấu vào Đảng vì những đảng viên trẻ khi còn học năm nhất và năm hai sẽ là tấm gương thiết thực nhất cho các đoàn viên, HS-SV khác noi theo. Nêu cao trách nhiệm và vai trò của đảng viên là cán bộ - giảng viên trẻ trong việc theo dõi, phát hiện và bồi dưỡng các quần chúng ưu tú HS-SV đang học tập tại các khoa, bộ môn, sinh hoạt câu lạc bộ, đội nhóm tại các phòng, ban.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong HS-SV. Các trường cần chú trọng tạo điều kiện về mọi mặt để các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò tập hợp, thu hút HS-SV tham gia tích cực vào các phong trào hoạt động xã hội từ thiện, tình nguyện vì cộng đồng… Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, Hội chất lượng đoàn viên, hội viên theo hướng đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động gắn chặt với việc triển khai sáng tạo chương trình rèn luyện đoàn viên và cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”.

Xây dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn của từng khoa, bộ môn. Đối với HS-SV phải có lòng tự hào về ngôi trường, ngành học mình đang theo đuổi; có lý tưởng và có hướng phấn đấu rõ rệt; tác phong, lối sống, cách ứng xử với thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh; có học lực tốt, tích cực trong các hoạt động xã hội và đặc biệt phải được sự tín nhiệm cao của thầy cô, bạn bè, thành viên các câu lạc bộ đội, nhóm mà bản thân đang tham gia sinh hoạt.

LÊ PHƯƠNG

.
.
.