Thứ Sáu, 07/06/2024, 10:19 (GMT+7)
.
ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN QUÂN Y 120:

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Thời gian qua, Bệnh viện Quân y 120 phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, từ đó đã tạo được những bước chuyển quan trọng.

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LÀ NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU

Trên cơ sở quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (gọi tắt là Nghị quyết 35) cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Quân khu, Đảng ủy Bệnh viện Quân y 120 và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc cụ thể hóa vào nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn, chương trình hành động của các khoa, ban, để từ đó tổ chức học tập và quán triệt đến mọi cán bộ, nhân viên.

Đảng ủy Bệnh viện Quân y 120 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương năm 2023.
Đảng ủy Bệnh viện Quân y 120 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương năm 2023.

Trong đó, xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính ủy, cơ quan chính trị.

Để thực hiện Nghị quyết 35 đảm bảo tính hiệu quả, Đảng ủy Bệnh viện Quân y 120 chú trọng việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì; xây dựng các tổ chức Đảng trong Đảng ủy Bệnh viện Quân y 120 trong sạch, vững mạnh.

Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tạo ra sức đề kháng, miễn dịch từ bên trong, làm cho nền tảng tư tưởng, văn hóa của Đảng trong Quân đội và đơn vị được giữ vững.

Thực tiễn cho thấy, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng sự phát triển thần tốc của mạng xã hội để thực hiện các âm mưu, chiến lược chống phá Đảng, Nhà nước ta. Bằng những biện pháp cụ thể, Đảng ủy Bệnh viện Quân y 120 đã thường xuyên chia sẻ những bài viết hay, ý nghĩa, sắc bén để lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị thông qua các nguồn thông tin chính thống được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Quân đội nhân dân, Báo Nhân dân, Báo Quân khu, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, chương trình thời sự hằng ngày...

Đồng thời, Đảng ủy Bệnh viện Quân y 120 đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và ra quyết định thành lập lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng theo đúng quy định thông qua việc tổ chức viết tin, bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ của Bệnh viện, các trang, nhóm trong Cục Hậu cần và Quân khu với các nội dung cụ thể: Nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội; Đẩy lùi thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội; Quản lý quân nhân tham gia mạng xã hội; Nâng cao nhận thức trách nhiệm về bảo vệ an toàn, an ninh mạng,...

Đặc biệt, trong các buổi giao ban, thông báo thời sự tuần, tháng, các nội dung liên quan về phòng, chống diễn biến hòa bình luôn được phổ biến rộng rãi, kết hợp với định hướng tư tưởng giúp cán bộ, nhân viên nhận diện được các âm mưu, thủ đoạn mới ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch chống phá nước ta, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho mọi cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

Đáng chú ý, Đảng ủy Bệnh viện Quân y 120 còn triển khai đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Intrernet, mạng xã hội. Với phương châm “Chia sẻ cái đẹp, dẹp cái xấu”; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính, Đảng ủy Bệnh viện Quân y 120 đã phát huy có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin của Bệnh viện và máy tính, điện thoại cá nhân kết nối Internet; tạo lập nhóm trên trang Facebook đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa tài khoản cá nhân với các trang, nhóm để bảo đảm an toàn thông tin; giữ bí mật quốc gia, bí mật quân sự và kịp thời đưa tin phản ánh kết quả phong trào thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua đột kích, cao điểm, hoạt động của các tổ chức quần chúng trong đơn vị, chia sẻ, ủng hộ thông tin tích cực nhằm pha loãng thông tin xấu độc để định hướng dư luận xã hội. Hiện nay, nhóm trên trang Facebook có 315 thành viên, người theo dõi, trung bình hằng tháng có hơn 130 bài viết, 350 bài bình luận; hàng ngàn lượt thích.

Mặt khác, đơn vị phát hiện và báo cáo địa chỉ đường link các trang mạng xã hội xấu độc về Cục Hậu cần để có biện pháp chỉ đạo xử lý và hướng dẫn vào đấu tranh, kết hợp với nhắc nhở cán bộ, nhân viên không truy cập, tương tác, bình luận vào những trang mạng có nội dung phản động, độc hại, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng hoặc làm “nóng” vấn đề gây phức tạp tình hình.

Từ đó, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự nhất trí, đồng thuận trong đơn vị, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, Đảng ủy Bệnh viện Quân y 120 còn tiến hành kiểm tra việc thực hiện, triển khai quá trình thực hiện của các khoa, ban hằng tháng, quý.

Qua kiểm tra, Đảng ủy Bệnh viện đã kịp thời chỉ ra những hạn chế thiếu sót; đồng thời, phát hiện và nhân rộng phương pháp và cách làm sáng tạo trong việc triển khai, thực hiện.

Qua đó, lấy nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết 35 là một trong những nội dung để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ năm của khoa, ban, là một nội dung, chỉ tiêu trong đánh giá tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng hằng năm.

NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG

Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình mới, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Quân y 120 Võ Minh Thảo cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 35 vào nghị quyết thường kỳ của các cấp ủy chi bộ.

Trong đó, xác định đây là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng Bệnh viện vững mạnh về chính trị, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội trong thời gian tới. Đồng thời, tăng cường xây dựng Đảng ủy Bệnh viện Quân y 120 trong sạch, vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, làm cơ sở cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa của Đảng trong Quân đội.

Theo đó, Đảng ủy Bệnh viện đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì các khoa, ban; xây dựng Đảng bộ Bệnh viện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong cán bộ, nhân viên, sự đồng thuận trong các tổ chức Đảng, từ đó ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Đảng ủy Bệnh viện Quân y 120 sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, người chỉ huy đối với nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong đơn vị hiện nay. Qua đó, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo việc phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa hiệu quả, sát, đúng với tình hình thực tiễn của đơn vị.

Song song đó, các phòng, ban của đơn vị cần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị theo hướng phù hợp với từng đối tượng; phải làm cho mọi quân nhân thấy rõ tính hợp lý, tính đúng đắn, sự cần thiết về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với dân tộc, Quân đội; làm cho mọi quân nhân nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi tạo nên nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội, những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tình đoàn kết quân dân.

Cùng với đó là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội, quản lý chặt chẽ thông tin không để các thế lực thù địch lợi dụng.

Mặt khác, khai thác, sử dụng Internet, mạng xã hội làm công cụ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội, thường xuyên đăng tải, chia sẻ nguồn thông tin chính thống từ các báo, đài của Trung ương, địa phương; ngăn chặn, pha loãng thông tin xấu độc, nhất là những thông tin sai trái, phản động có liên quan đến hoạt động của Đảng, Nhà nước, Quân đội; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh...

TUẤN LÂM - LÊ NGUYÊN

 

.
.
.