Thứ Năm, 11/07/2024, 15:51 (GMT+7)
.
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang:

Quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ABO) Sáng 11-7, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Đảng ủy Khối) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 19, sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.
 

 

 

Đại biểu dự hội nghị.
Đại biểu dự hội nghị.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu nghị quyết đề ra cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch.
 
Về công tác tư tưởng, chính trị, Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện các công việc nhằm đẩy mạnh hoạt động website Đảng bộ Khối, tin bài trên trang thông tin điện tử ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng. Tiếp tục duy trì, nâng chất Fanpage "Sống yêu thương", Facebook "Sông Tiền" của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối với tiêu chí "Chia sẻ thông tin tốt đẹp nhằm đẩy lùi cái xấu, tiêu cực". Qua đó, tích cực tuyên truyền khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng; những kết quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần định hướng dư luận xã hội theo hướng tích cực.
 
Bí thư Đảng uỷ Khối Thải Ngọc Bảo Trâm phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Đảng ủy Khối Thải Ngọc Bảo Trâm phát biểu tại hội nghị.
 
Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 99 học viên; 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 91 học viên. Trong công tác tổ chức đảng và đảng viên, đánh giá, xếp loại 81/81 tổ chức cơ sở đảng năm 2023, kết quả có 80/81 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 98,76%), trong đó có 16 tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 20%); có 1/81 tổ chức cơ sở hoàn thành nhiệm vụ (đạt 1,23%).
 
Đảng ủy Khối thẩm định 59 hồ sơ kết nạp đảng, có 56 hồ sơ đủ tiêu chuẩn kết nạp đảng; kết luận 130 hồ sơ về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, qua đó có 14 đảng viên bị thi hành kỷ luật, gồm khiển trách 12 đảng viên, cảnh cáo 1 đảng viên và khai trừ 1 đảng viên; trong đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xử lý 3 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở xử lý 7 đảng viên và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xử lý 4 đảng viên.
 
Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Nguyễn Văn Thạch phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thạch phát biểu tại hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng; chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2024; đồng thời, có ý kiến kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng cuối năm 2024.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Thái Ngọc Bảo Trâm tiếp thu các ý kiến tham luận tại hội nghị để cụ thể bằng các giải pháp thiết thực, phù hợp và bổ sung vào chương trình công tác năm 2024. Đồng thời, đề ra những giải pháp hiệu quả để quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế mà báo cáo đã nêu rõ.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Võ Văn Dũng phát biểu tại hội nghị.
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Võ Văn Dũng phát biểu tại hội nghị.
 
Bí thư Đảng ủy Khối Thái Ngọc Bảo Trâm đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục mạnh dạn thực hiện các quy định trong Đảng; quan tâm nắm, đánh giá sát tình hình tư tưởng đảng viên; tập trung trong công tác phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh chia sẻ những thông tin tích cực để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy trình, quy định, phù hợp, chất lượng; thực hiện các nhiệm vụ phải thực chất; tiếp tục thực hiện tốt Đề án 03, nắm thông tin tình hình công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp; các hoạt động của đoàn thể cần thiết thực, tăng cường hơn nữa công tác tham mưu cho Đảng…
 

 

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.
Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.
 
Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024 và của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch; chủ động xây dựng kế hoạch Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030…
P. MAI
 
 
.
.
.