Thứ Ba, 10/04/2012, 08:50 (GMT+7)
.

Đề nghị công nhận 14 di tích cấp tỉnh

Ngày 6-4, Sở VH-TT&DL đã tiến hành thẩm định 14 hồ sơ di tích đề nghị UBND tỉnh công nhận di tích cấp tỉnh gồm:

- Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ ông Ba Đức (xã Đông Hòa Hiệp - Cái Bè).

- Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ ông Cai Huy.

- Di tích lịch sử - văn hóa miếu Hà Dương Thủy Thần (xã Hòa Khánh - Cái Bè).

- Di tích lịch sử cách mạng đình Đông Hòa Hiệp (xã Đông Hòa Hiệp - Cái Bè).

- Di tích lịch sử cách mạng đình Bình Chánh Tây (xã Tân Bình - Cai Lậy).

- Di tích lịch sử cách mạng đình Tân Thành (xã Tân Hòa Thành - Tân Phước).

- Di tích lịch sử - văn hóa Thất Thánh Cổ Miếu (thị trấn Tân Hiệp - Châu Thành).

- Di tích lịch sử cách mạng đình Mỹ Phong (xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho).

- Di tích lịch sử - văn hóa Rạp hát Tiền Giang (phường 1 - TP. Mỹ Tho).

- Di tích lịch sử - văn hóa chùa Quan Đế (phường 3 - TP. Mỹ Tho).

- Di tích lịch sử - văn hóa nhà cố soạn giả Trần Hữu Trang (xã Phú Kiết - Chợ Gạo).

- Di tích lịch sử - văn hóa đình Phú Kiết (xã Phú Kiết - Chợ Gạo).

- Di tích kiến trúc nghệ thuật Dinh Tỉnh trưởng Gò Công (phường 2 - TX. Gò Công).

- Di tích lịch sử - văn hóa Lăng Ông Nam Hải Tân Phước (xã Tân Phước - Gò Công Đông).

Đến nay, toàn tỉnh có 21 di tích cấp quốc gia và 93 di tích cấp tỉnh.

THANH HẢI

Rạp hát Tiền Giang được đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh đợt này.
Rạp hát Tiền Giang được đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh đợt này.

 

 

.
.
.