Thứ Hai, 27/09/2021, 20:17 (GMT+7)
.

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 linh hoạt

 

Thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội).
Thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội).

Ngành giáo dục xây dựng và triển khai phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2022-2025. Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ tổ chức linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Ngày 27-9, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ ký ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021-2022.

Trong đó, đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, ngành giáo dục tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chuẩn bị điều kiện để thí điểm xây dựng các ngân hàng câu hỏi theo hướng chuẩn hóa phục vụ cho kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ các môn học ở cấp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức theo “Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2022-2025”, bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục đẩy mạnh truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2022-2025.

Các địa phương, cơ sở giáo dục tăng cường chức năng quản lý Nhà nước, vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát; gắn kết trách nhiệm chỉ đạo, quản lý tổ chức thi của UBND cấp tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo trong chỉ đạo tổ chức thi tại địa phương.

Nâng cao chất lượng của công tác tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đối tượng, lực lượng tham gia tổ chức thi; đặc biệt chú trọng tập huấn kỹ nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra, giám sát.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi; xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, nhất là chủ động ứng phó nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

(Theo nhandan.vn)

 

.
.
.