Chủ Nhật, 24/07/2022, 09:09 (GMT+7)
.

Tiếng Anh có số thí sinh đạt điểm dưới trung bình cao nhất, cả nước có 5 thí sinh đạt điểm 10 môn Văn

Ngay sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, Bộ GD-ĐT cũng đã công bố phổ điểm các môn thi. Cả nước có 5 thí sinh đạt điểm 10 môn Văn.

a
Ảnh minh họa

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2022 cho thấy, có 982.728 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình là 6.47 điểm, điểm trung vị là 6.8 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 165 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 186.222 (chiếm tỷ lệ 18.95%). Cả nước có 35 em đạt điểm 10 môn Toán.

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn của cả nước năm 2022 cho thấy, có 981.407 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn, trong đó điểm trung bình là 6.51 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 194 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 113.888 (chiếm tỷ lệ 11.6%). 5 thí sinh đạt điểm 10 ở môn Văn.

Với môn Vật lí, có 325.525 thí sinh tham gia thi bài thi Vật lí, trong đó điểm trung bình là 6.72 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 24 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 38.047 (chiếm tỷ lệ 11.69%).

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học của cả nước năm 2022 cho thấy, có 327.370 thí sinh tham gia thi bài thi Hóa học, trong đó điểm trung bình là 6.7 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 43 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 49.900 (chiếm tỷ lệ 15.24%).

Môn Sinh học có 322.200 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 5.02 điểm, điểm trung vị là 4.75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 94 (chiếm tỷ lệ 0.03%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 163.642 (chiếm tỷ lệ 50.79%).

Môn Lịch sử có 659.667 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6.34 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 83 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 127.557 (chiếm tỷ lệ 19.34%). Có 1.779 thí sinh đạt điểm 10 môn Sử.

Môn Địa lí có 657.423 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6.68 điểm, điểm trung vị là 6.75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 47.986 (chiếm tỷ lệ 7.3%).

Môn Giáo dục công dân có 554.347 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 8.03 điểm, điểm trung vị là 8.25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8.5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 30 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.723 (chiếm tỷ lệ 1.03%). Có 2.836 thí sinh đạt điểm 10, đây cũng là môn thi có số thí sinh đạt điểm 10 cao nhất.

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của cả nước năm 2022 cho thấy, có 866.196 thí sinh tham gia thi bài thi Tiếng Anh, trong đó điểm trung bình là 5.15 điểm, điểm trung vị là 4.8 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3.8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 423 (chiếm tỷ lệ 0.05%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 446.648 (chiếm tỷ lệ 51.56%). Chỉ có 425 thí sinh đạt điểm 10 môn tiếng Anh.

Như vậy có thể thấy, môn Sinh học có điểm trung bình thấp nhất trong số các môn thi, với 5.02 điểm. Môn Giáo dục công dân có điểm trung bình cao nhất, với là 8.03 điểm.

Trong số 3 môn có số thí sinh dự thi đông nhất là Toán, Văn, Tiếng Anh thì môn Tiếng Anh tiếp tục có điểm trung bình thấp nhất, với 5.15 điểm. Tiếng Anh cũng là môn thi có số thí sinh đạt điểm dưới trung bình cao nhất, với 446.648 em (chiếm tỷ lệ 51.56%); tiếp đến là môn Sinh học (50,79%).

(Theo sggp.org.vn)
 

.
.
Liên kết hữu ích
.