.

Mô hình đào tạo báo chí hướng tới kỷ nguyên số

Cập nhật: 07:36, 30/10/2022 (GMT+7)

Sáng 29-10, Viện Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (1962-2022).

Viện Báo chí là đơn vị đào tạo cán bộ báo chí - truyền thông lâu đời, uy tín trong cả nước. Viện có chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí - truyền thông có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, cho các cơ quan báo chí; nghiên cứu khoa học phát triển lý luận về lĩnh vực báo chí - truyền thông.

a
Cán bộ, giảng viện Viện Báo chí

Hơn nửa thế kỷ phát triển, Viện Báo chí và Khoa Báo chí đã đào tạo được gần 20.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các khóa, các hệ và các cấp đào tạo đã trưởng thành, mối tiếp truyền thống tốt đẹp, khẳng định bản sắc và có nhiều đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp báo chí - truyền thông; cùng với đó, tham gia đào tạo cán bộ báo chí - truyền thông cho một số các nước bạn, như: Trung Quốc, Lào, Campuchia… và một số nước khác.

Sinh viên, học viên tốt nghiệp từ Viện Báo chí đã trở thành những nhà hoạt động chính trị, nhà quản lý, nhà báo có uy tín trong hệ thống báo chí, hệ thống chính trị ở Việt Nam.

PGS-TS Đỗ Thị Thu Hằng (Viện trưởng Viện Báo chí) cho biết, 60 năm qua, Khoa Báo chí - Viện Báo chí xây dựng và thực thi mô hình đào tạo nhà báo đảm bảo kiến thức chính trị - xã hội, năng lực nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp báo chí đặc thù. Gần 200 đầu giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo đã được Hội đồng khoa học các cấp nghiệm thu, xuất bản, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của người học.

Là mô hình cấp Viện duy nhất của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Viện Báo chí có nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu báo chí truyền thông hội tụ cho nền báo chí cách mạng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số.

Nhiều năm liên tục, Viện Báo chí đạt danh hiệu "Đơn vị lao động xuất sắc" trong Học viện Báo chí và Tuyên truyền và trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia. Nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên đã đoạt các giải thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học, giảng dạy; giải thưởng báo chí, truyền thông, văn học nghệ thuật trong và ngoài nước.

Theo sggp.org.vn


 

.
.
.