Thứ Tư, 26/04/2023, 14:18 (GMT+7)
.

Trường Đại học Tiền Giang: "Đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục" chu kỳ 2

(ABO) Sáng 26-4, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và 5 chương trình đào tạo. Đến dự có đồng chí Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang và đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh.

ThS. Hồ Đắc Hải Miên - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ĐHQG thành phố HCM traogiấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.
Thạc sĩ Hồ Đắc Hải Miên, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Tiền Giang.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Tiền Giang vinh dự nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định 40/QĐ-TTKĐ ngày 21-3-2023 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; nhận Quyết định công nhận và Giấy chứng nhận của 5 chương trình đào tạo của trường gồm: Đại học Kế toán, Đại học Quản trị kinh doanh, Đại học Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cao đẳng Giáo dục mầm non, do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh công nhận.

ThS. Hồ Đắc Hải Miên, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ĐHQG TP.HCMQuyết định công nhận và giấy chứng nhận của 5 chương trình đào tạo của Trường Đại học Tiền Giang.
Thạc sĩ Hồ Đắc Hải Miên, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trao Quyết định công nhận và Giấy chứng nhận cho các chương trình đào tạo của Trường Đại học Tiền Giang.
TS. Nguyễn Viết Thịnh, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang trao hoa cảm ơn đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục đại học thuộc ĐHQG TP.HCM.
Tiến sĩ Nguyễn Viết Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang trao hoa cảm ơn đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Sau 5 năm cải tiến, nâng cao chất lượng, việc Trường Đại học Tiền Giang “Đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục” và được cấp Giấy chứng nhận “Đạt kiểm định chất lượng giáo dục” (chu kỳ 2) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là minh chứng cho những cố gắng, nỗ lực của cả tập thể nhà trường trong suốt thời gian qua. Kết quả được công nhận đã khẳng định chất lượng giáo dục, vị thế và uy tín của Trường Đại học Tiền Giang đối với xã hội.  

Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Dũng yêu cầu: Trong thời gian tới, Trường Đại học Tiền Giang tiếp tục giữ vững và phát huy những tiêu chuẩn, tiêu chí đã đạt được trong kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2023 - 2025, tập trung sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo của trường; xây dựng chương trình đào tạo có kế hoạch dài hạn để triển khai thực hiện đạt các mục tiêu chuẩn các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn tiếp theo.

Thứ hai, trường tiếp tục xây dựng các điều kiện, kế hoạch tổng thể, cải tiến chất lượng của nhà trường như kiện toàn đơn vị chuyên trách để đảm bảo chất lượng đào tạo, tăng cường năng lực, nhân lực đảm bảo chất lượng bền vững cho đội ngũ cán bộ, viên chức trong nhà trường… để đạt được kết quả như kế hoạch đề ra.

Thứ ba, Trường Đại học Tiền Giang tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tự đánh giá và cải tiến sau đánh giá ngoài ở cấp cơ sở giáo dục; tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện báo cáo giữa kỳ theo quy định; tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế; tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chuẩn, tiêu chí vừa đạt…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Đến thời điểm này, trường cơ bản đạt được mục tiêu theo kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035, đáp ứng mục tiêu cụ thể giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định 78 của Chính phủ là đảm bảo 35% chương trình đào tạo đạt kiểm định và 70% cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng chu kỳ kiểm định lần thứ 2.

NHƯ NGỌC

.
.
.