Thứ Hai, 15/06/2020, 15:26 (GMT+7)
.
ĐẢNG BỘ HUYỆN CHÂU THÀNH:

Làm theo Bác không ngừng nâng cao đời sống nhân dân

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Châu Thành đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Huyện tích cực vận động nhiều nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ để xây dựng nhiều  “Nhà tình nghĩa” tặng hộ chính sách khó khăn về nhà ở.
Huyện tích cực vận động nhiều nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ để xây dựng nhiều “Nhà tình nghĩa” tặng hộ chính sách khó khăn về nhà ở.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN

Đảng bộ huyện xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Theo đó, những năm qua, các cấp ủy từ huyện tới cơ sở đã tập trung lãnh đạo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt và triển khai sâu rộng nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch toàn khóa gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Theo đó, 100% chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tích cực, chủ động tổ chức tuyên truyền, triển khai quán triệt Chỉ thị 05 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thông qua các hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, chuyên môn... Trung tâm Chính trị huyện đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình giảng dạy cho cán bộ, đảng viên. Ngành Giáo dục tích hợp nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các môn khoa học xã hội - nhân văn và tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt như: Phong trào đọc sách chủ đề Bác Hồ, Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh….

Việc tổ chức học tập và làm theo Bác đã được Đảng bộ huyện thực hiện với tinh thần nghiêm túc, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa đã phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, góp phần thực hiện tốt Chương trình Giảm nghèo trên địa bàn huyện, giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, trong năm 2019, huyện đã xây dựng, hoàn thành nhiều xã NTM, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; phấn đấu ra mắt huyện NTM vào năm 2023... 

ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG MINH TỚI

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cấp ủy gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được các cấp ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Trương Minh Tới cho biết: “Đảng bộ huyện có 4.598/5.142 đảng viên viết bản cam kết thực hiện; trong đó, cán bộ lãnh đạo đạt 100% và 1.471/1.485 cán bộ, công chức, viên chức ngoài Đảng (đạt 99,06%). Hầu hết các bản cam kết đạt yêu cầu về nội dung, bám sát chuyên đề học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cá nhân từng năm. Các phong trào thi đua yêu nước được Huyện ủy, UBND, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở cụ thể hóa thành chương trình hành động, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhờ triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc đã tạo được sức lan tỏa trong
nhân dân”.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ tác động tích cực đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, mà còn tạo được uy tín, xây dựng tốt mối quan hệ với nhân dân, từ đó huy động được sức mạnh tổng hợp trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Hằng năm, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, huyện đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực trong việc chăm lo  đời sống nhân dân, nhất là chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Cụ thể, trong năm 2019, huyện đã vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và cá nhân, đơn vị hảo tâm trong, ngoài huyện được hơn 8,8 tỷ đồng và đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: Xây tặng 67 căn và sửa chữa 13 căn nhà đại đoàn kết; trao 25.159 phần quà, 42 suất học bổng và hơn 5.000 phần quà là dụng cụ học tập, phương tiện đi lại cho học sinh nghèo; triển khai 23 dự án thoát nghèo giúp 210 hộ trên 1 tỷ đồng; tổ chức dạy nghề cho trên 500 người và đã giới thiệu việc cho gần 600 lao động; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân trên 200 tỷ đồng cho nhiều hộ cần vốn phát triển kinh tế gia đình...

HOÀI THU

.
.
.