Thứ Tư, 18/05/2022, 10:03 (GMT+7)
.

Vai trò của trí thức trong phát triển kinh tế - xã hội

Những năm qua, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Tiền Giang đã không ngừng nỗ lực trong học tập, nghiên cứu khoa học và có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, có nhiều trí thức được UBND tỉnh vinh danh tiến sĩ và cấp bằng tôn vinh danh hiệu “Trí thức KH&CN tiêu biểu”.

Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Liên hiệp Hội trao tặng Khánh vàng cho các tân Tiến sĩ năm 2019.
Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Liên hiệp Hội trao tặng Khánh vàng cho các tân Tiến sĩ năm 2019.

Theo thống kê, tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có trên 22.000 trí thức có trình độ từ đại học trở lên; trong đó, có 1 giáo sư - tiến sĩ, 1 phó giáo sư - tiến sĩ, 76 tiến sĩ, 1.167 thạc sĩ... Phần lớn trí thức sau khi được tuyển dụng, đào tạo được bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, phát huy được tài năng, trí tuệ, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và có nhiều công trình khoa học được ứng dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội…

Hằng năm, tỉnh có hàng trăm đề tài, sáng kiến, sáng tạo của đội ngũ trí thức được ứng dụng vào thực tế, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh.

Nhằm biểu dương, ghi nhận kết quả học tập, nghiên cứu khoa học cũng như sự đóng góp, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh, hằng năm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (gọi tắt là Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở KH&CN, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)… tham mưu UBND tỉnh tổ chức vinh danh những tiến sĩ mới tốt nghiệp nhân Ngày KH&CN Việt Nam 18-5 hằng năm.

Ngoài ra, định kỳ 2 năm một lần, Liên hiệp Hội còn phối hợp với Sở KH&CN, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Trí thức KH&CN tiêu biểu” cấp tỉnh để kịp thời tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có công trình khoa học, đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực.

Tính đến cuối năm 2018, trên cơ sở đề xuất của Liên hiệp Hội cùng các ngành liên quan, UBND tỉnh đã 4 lần tổ chức tôn vinh “Trí thức KH&CN tiêu biểu” (năm 2020, 2021 do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên không tổ chức), với tổng số 62 trí thức KH&CN tiêu biểu được tôn vinh.

Điều này góp phần khích lệ, động viên đội ngũ trí thức tiếp tục tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng thành tựu KH&CN vào sản xuất và đời sống, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Hầu hết những công trình khoa học của trí thức đều được ứng dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, cơ khí - tự động hóa, nông - lâm - ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, y dược, giáo dục - đào tạo…

Đặc biệt, trong năm 2022, ngoài vinh danh tiến sĩ và tôn vinh danh hiệu “Trí thức KH&CN tiêu biểu” giai đoạn 2018 - 2022, Liên hiệp Hội còn đề xuất UBND tỉnh vinh danh 2 trí thức được Nhà nước phong hàm Giáo sư và Phó Giáo sư.

Có thể nói, công tác trí thức rất được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh quan tâm. Hiện HĐND, UBND tỉnh đã ban hành một số chính sách đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ cao về tỉnh công tác với cơ chế đãi ngộ phù hợp nhằm quy tụ đội ngũ trí thức tham gia đóng góp, hiến kế trong quá trình triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

YẾN HUỲNH

.
.
.