Thứ Bảy, 08/06/2024, 22:25 (GMT+7)
.

Nâng cao chất lượng giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ XVI, năm 2024 - 2025

Qua 15 lần tổ chức, với trên 1.500 giải pháp sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả tham gia gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (Liên hiệp Hội), Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (Hội thi) đã trở thành sân chơi bổ ích, hội tụ trí tuệ của nhân dân toàn tỉnh.

Hội thi tổ chức hằng năm đã góp phần tôn vinh và khen thưởng những nỗ lực trong lao động sáng tạo và thầm lặng của nhiều tập thể tác giả, tổ chức, cá nhân. Trong suốt 15 lần tổ chức, Hội thi ngày càng được nâng tầm chất lượng, nhiều sáng kiến, giải pháp, cải tiến kỹ thuật đoạt giải tại Hội thi được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đưa phong trào nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa.

Ban Tổ chức Hội thi trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có sản phẩm đạt giải cao.
Ban Tổ chức Hội thi trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có sản phẩm đạt giải cao.

Bên cạnh đó, Hội thi cũng đã được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và nỗ lực của các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi; sự phối hợp nhịp nhàng giữa Liên hiệp Hội với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã giúp cho sự thành công của Hội thi.

Thành viên Hội đồng giám khảo Hội thi Huỳnh Văn Xĩ đánh giá, chất lượng giải pháp tham dự Hội thi ngày càng được nâng lên, nhất là các giải pháp thuộc lĩnh vực y tế và nông nghiệp trong những năm gần đây được tác giả đầu tư nghiên cứu công phu với sự tham gia của nhiều trí thức là bác sĩ, kỹ sư, công nhân, lao động trong tỉnh.

Cụ thể, Ban Tổ chức Hội thi lần thứ 15 nhận được 195 giải pháp dự thi, tuy số lượng còn khiêm tốn nhưng Hội thi ngày càng được quan tâm hơn của các ngành, các cấp cùng nhiều nhà khoa học và nhà sáng chế không chuyên.

Nhìn chung, các giải pháp dự thi ngày càng đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, bám sát các tiêu chí quy định trong Thể lệ của Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh và toàn quốc. Điều đó phù hợp với trình độ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, cũng như trong nghiên cứu cải tiến quy trình kỹ thuật, công nghệ đã phát triển hòa nhập với tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đang diễn ra hết sức sôi động.

Chủ tịch Liên hiệp Hội, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Nguyễn Văn Khang cho biết, Hội thi đã thật sự trở thành phong trào lao động sáng tạo rộng khắp, có sự tham gia của các nhà khoa học trong tỉnh, sự tham gia của công nhân, nông dân xuất phát từ thực tế lao động sản xuất, đời sống, công tác.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức tiếp tục phát động Hội thi lần thứ XVI; đồng thời sẽ nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng gắn với nâng tầm giải thưởng Hội thi. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Hội thi sẽ có hướng dẫn chi tiết đối với 6 lĩnh vực dự thi để giúp các tác giả, nhà sáng chế dễ dàng hiện thực hóa ý tưởng thành các mô hình, sản phẩm dự thi; trong đó, sẽ định hướng giải pháp sáng chế theo hướng số hóa và ứng dụng công nghệ 4.0.

TUẤN LÂM

 

.
.
.