Thứ Năm, 29/04/2021, 22:22 (GMT+7)
.

Huyện Châu Thành: Nhiều chuyển biến từ Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

(ABO) Ủy ban MTTQ huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thực hiện cuộc vận động, 5 năm qua, Ủy ban MTTQ huyện đã triển khai cho các thành viên, MTTQ xã, thị trấn được 10 cuộc với 523 lượt người dự. Ban Thường trực MTTQ các xã, thị trấn đã triển khai 18 cuộc cho các thành viên và Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố, với 1.482 lượt người dự.

Các nội dung cuộc vận động được Ủy ban MTTQ và các ngành, đoàn thể tổ chức bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, hướng dẫn nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, vận dộng nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng, Quỹ CEP vay vốn lãi suất thấp.

Ông Phan Thanh Danh, Trưởng Ban Dan vận, Chủ tịch MTTQ huyện trao giấy khen những người có thành tích.
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phan Thanh Danh trao Giấy khen cho những người có thành tích tiêu biểu.

Kết quả, trong 5 năm qua, có 1.105 hộ thoát nghèo, hộ khá tăng lên. Hiện hộ nghèo trong huyện còn chiếm 1,88% so tổng số hộ toàn huyện. Nhân dân tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã nông thôn mới nâng cao, Tân Hiệp ra mắt thị trấn văn minh đô thị.

Dịp này, UBND huyện tặng 23 Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong cuộc vận động thời gian qua.

ANH TUẤN

.
.
.