Thứ Năm, 29/04/2021, 18:05 (GMT+7)
.

Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025

(ABO) Ngày 29-4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Chương trình) giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đặng Văn Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Công thương chủ trì.

Đồng chí Phạm Văn Trọng phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Văn Trọng phát biểu tại hội nghị.

Trong 5 năm qua, Sở Công thương đã tổ chức triển khai các nội dung Chương trình với tổng kinh phí thực hiện hơn 8,5 tỷ đồng; trong đó, kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ hơn 5,83 tỷ đồng và nguồn kinh phí khuyến công quốc gia gần 2,7 tỷ đồng.

Sở Công thương đã tổ chức 5 lớp dạy nghề, truyền nghề cho 141 lao động nông thôn với số lượng lao động có việc làm đạt 95%; thực hiện 20 đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến; thực hiện 4 đề án hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn; tổ chức 3 đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh (40 sản phẩm đạt giải), tham gia 2 đợt bình chọn cấp khu vực phía Nam (20 sản phẩm đạt giải); tổ chức tham gia 23 hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh với 53 cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia...

Đồng chí Đặng Văn Tuấn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình giai đoạn 2016 - 2020.
Đồng chí Đặng Văn Tuấn trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Trọng đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung của Chương trình giai đoạn 2021 - 2025, chủ động xây dựng kể khoạch và tổ chức thực hiện sát với thực tế ở đơn vị, địa phương. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiếp tục triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2021 - 2025, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp trong thời gian tới.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020.

CAO THẮNG

 

.
.
.