Thứ Sáu, 26/05/2023, 09:09 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Đẩy mạnh tiết kiệm điện trong mùa khô và năm 2023

Ngày 24-5-2023, Sở Công thương tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn 1312 về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện trong mùa khô và năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

b

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang. Ảnh: Lý Oanh

Theo đó, để tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo cung ứng đủ điện, ổn định đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:

Thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị nhằm góp phần đảm bảo cung ứng đủ điện, ổn định trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc.

Tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung và giải pháp thực hiện tiết kiệm điện tại Kế hoạch 280 ngày 22-10-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị 20 ngày 7-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Kế hoạch 190 ngày 21-7-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 - 2030.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:

Phổ biến, tuyên truyền các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để góp phần đảm bảo cung ứng đủ điện, ổn định trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung và giải pháp thực hiện tiết kiệm điện tại Kế hoạch 280 ngày 22-10-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị 20 ngày 7-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Kế hoạch 190 ngày 21-7-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 - 2030.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đề nghị Báo Ấp Bắc: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Công ty Điện lực Tiền Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng về các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện, về tình hình khó khăn trong cung ứng điện hiện nay nhằm chia sẽ với ngành điện, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền về các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn quản lý bằng nhiều hình thức như: trên Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã; in tờ rơi; lồng ghép trong các cuộc họp ở tổ, ấp, khu phố,… Vận động nhân dân thực hiện tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng nhằm góp phần đảm bảo cung ứng điện ổn định trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thực hiện các nội dung và giải pháp tiết kiệm điện tại Kế hoạch 280 ngày 22-10-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị 20 ngày 7-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Kế hoạch 190 ngày 21-7-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 - 2030.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn quản lý.

Công ty Điện lực Tiền Giang:

Xây dựng Phương án chi tiết đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh trong mùa khô và cả năm 2023.

Chủ động phối hợp với báo, đài, chính quyền địa phương phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn cho hộ sử dụng điện về các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện.

Theo dõi biểu đồ phụ tải, vận động các cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ,… thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện; vận động, khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng nhằm chủ động thêm nguồn cung cấp điện (nếu có).

Đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định 135 ngày 31-1-2023. Trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện khách hàng theo Điều 5 và Điều 6 Thông tư 22 ngày 9-9-2020 của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Công ty Điện lực Tiền Giang phải thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân; hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Công ty TNHH phát triển khu công nghiệp Long Giang:

Chủ động phối hợp với Công ty Điện lực Tiền Giang xây dựng Phương án chi tiết đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong khu công nghiệp Long Giang trong thời gian mùa khô và cả năm 2023.

Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công ty Điện lực Tiền Giang vận động các khách hàng tiêu thụ điện của đơn vị thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để góp phần đảm bảo cung ứng điện ổn định trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Việc ngừng, giảm cung cấp điện, Công ty TNHH phát triển khu công nghiệp Long Giang phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 22 ngày 9-9=2020 của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

M.T

.
.
.