Thứ Tư, 24/05/2023, 10:21 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Những dấu ấn của ngành Tài nguyên và môi trường

20 năm qua kể từ ngày thành lập đến nay, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Tài nguyên và môi trường (TN&MT) tỉnh Tiền Giang đã tạo nên những dấu ấn, đánh dấu sự trưởng thành ở từng lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định.

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI VÀ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ:

Từ năm 2003 đến nay, Sở TN&MT đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng hệ thống bản đồ chính quy có tọa độ (chính quy), thành lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 8/11 đơn vị cấp huyện, đang xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai cho 11/11 đơn vị cấp huyện, dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2023 và đã kết nối dữ liệu đất đai với Đề án 06 về cơ sở dữ liệu dân cư của quốc gia cho các huyện Châu Thành, Tân Phú Đông và TP. Mỹ Tho. Hệ thống quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện được hoàn thiện.

Phái đoàn Liên minh châu Âu cùng lãnh đạo  tỉnh đánh giá, nghiên cứu biến đổi khí hậu và xói mòn bờ biển Gò Công Đông năm 2017.
Phái đoàn Liên minh châu Âu cùng lãnh đạo tỉnh đánh giá, nghiên cứu biến đổi khí hậu và xói mòn bờ biển Gò Công Đông năm 2017.

Bình quân hằng năm, Sở TN&MT trình UBND tỉnh phê duyệt đơn giá, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ 90 đến hơn 110 công trình, dự án phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời thực hiện tốt công tác thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ, chỉnh lý biến động đất được cấp huyện và Văn phòng Đăng ký đất đai quan tâm thực hiện. Sở đang hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025), xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý Quốc gia tỷ lệ 1/2000 và 1/5000…

LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (BVMT), ĐA DẠNG SINH SINH HỌC, ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU:

Các giải pháp về BVMT theo các nghị quyết của Trung ương, pháp luật về BVMT đạt được nhiều kết quả tích cực so với ngày mới thành lập. Cụ thể, 92,5% chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi được thu gom, xử lý; 96,1% hộ dân nông thôn sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung đạt chuẩn. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; các cơ sở y tế có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn; rác thải y tế được thu gom và xử lý đều đạt 100%.

Việc thu gom và xử lý nước thải, chất thải trong các khu, cụm công nghiệp được thực hiện đúng quy định. Hiện có 3 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung và các doanh nghiệp có lượng nước thải đã gắn hệ thống quan trắc tự động kết nối với Sở TN&MT.
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở TN&MT ký kết liên tịch với 11 tổ chức là các hội, đoàn thể, các ngành tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến công tác BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học; triển khai 20 mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong công tác vận động BVMT.

VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC, KHOÁNG SẢN, QUẢN LÝ TỔNG HỢP VỀ BIỂN VÀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN:

Về tài nguyên nước, giai đoạn đầu 2003 - 2005, công tác quản lý tài nguyên nước còn nhiều khó khăn; khi bước sang giai đoạn mới, Sở TN&MT đề xuất UBND tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, định hướng khai thác, sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả. Đến nay, Sở tham mưu UBND tỉnh cấp 1.358 giấy phép.

Đồng thời, trình UBND tỉnh phê duyệt tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đến hết năm 2022 đối với 502 công trình với tổng số tiền là 20,433 tỷ đồng. Hiện nay, tất cả các công trình khai thác tài nguyên nước thuộc đối tượng phải kê khai tiền cấp quyền và đã được UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt tiền cấp quyền đầy đủ, đúng theo quy định (đạt 100%).

Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với 1.222 công trình khai thác tài nguyên nước đã được cấp giấy phép khai thác.

Giai đoạn 2003 - 2013, Sở đã tham mưu UBND tỉnh cấp các loại giấy phép thăm dò và khai thác các khu vực mỏ cát sông. Đến năm 2013, tỉnh đã tạm dừng cấp phép khai thác cát sông, đã đánh giá thực trạng sạt lở bờ sông Tiền khu vực đầu cồn Tân Phong (huyện Cai Lậy) và đề xuất giải pháp phòng, chống khắc phục.

Giai đoạn 2016 - 2022, Sở TN&MT tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Phương án BVMT khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Qua đó, Sở đề xuất UBND tỉnh phê duyệt các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản; tổ chức thực hiện thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định 203 ngày 28-11-2013 của Chính phủ với tổng số tiền phê duyệt hơn 11,7 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực khí tượng thủy văn, Sở đã trình UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang nắm bắt các thông tin về dự báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh, kịp thời phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.

Về lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT biển và hải đảo: Lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển giai đoạn 1 và đang thực hiện giai đoạn 2. Sở TN&MT còn tham mưu UBND tỉnh thực hiện Nghị định 11/2021 của Chính phủ quyết định giao 2 khu vực biển cho Công ty cổ phần Năng lượng điện gió Tiền Giang.

CAO THẮNG

.
.
.