Thứ Hai, 27/11/2023, 20:48 (GMT+7)
.

Thống nhất đề nghị Trung ương công nhận huyện Cái Bè đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023

(ABO) Ngày 27-11, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tiền Giang tổ chức họp để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Cái Bè đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023.

Hội nghị do đồng chí Phạm Văn Trọng, Phó Chủ  tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Tiền Giang chủ trì.

Đồng chí Phạm Văn Trọng, Pho Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp,
Đồng chí Phạm Văn Trọng phát biểu tại cuộc họp.

Qua báo cáo thẩm tra, đến nay huyện Cái Bè đã có 100% số xã (24/24 xã) trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM; trong đó 6/24 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; 100% số thị trấn trên địa bàn huyện (thị trấn Cái Bè) đáp ứng đầy đủ mức độ đạt các tiêu chí đánh giá điều kiện xét công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM của huyện Cái Bè là 99,99% (quy định đạt từ 90% trở lên); trong đó tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đều đạt trên 80%. Huyện Cái Bè đạt tất cả các tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025 (gồm 9 tiêu chí và 36 chỉ tiêu) được ban hành kèm theo Quyết định 320/QĐ-TTg ngày 8-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại cuộc họp.
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, 34/34 thành viên Ban Chỉ đạo cuộc họp đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị Trung ương công nhận huyện Cái Bè đạt chuẩn huyện NTM năm 2023.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Trọng đề nghị Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh rà soát, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo để trình trung ương và cùng với các sở, ngành, huyện Cái Bè tiếp tục triển khai song song các công việc một cách khẩn trương quyết liệt. Các sở, ngành thực hiện, hỗ trợ huyện Cái Bè thực hiện các công tác liên quan đến các tiêu chí huyện NTM.

CAO THẮNG

 

.
.
.