Xã Long Trung: Khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới
Xã Long Trung: Khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới
Những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Long Trung, huyện Cai Lậy đạt được những kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.
09:38 | 24/07/2024
Huyện Tân Phú Đông: Nỗ lực hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới
Huyện Tân Phú Đông: Nỗ lực hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới
Với sự nỗ lực và quyết tâm cao, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tân Phú Đông dần tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
10:14 | 19/07/2024
Xã Đông Hòa Hiệp: Quyết tâm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Xã Đông Hòa Hiệp: Quyết tâm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Nằm ven sông Tiền, có vị trí giao thương thuận lợi, được thiên nhiên ưu ái, những năm qua, xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè) có nhiều bứt phá trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
10:04 | 18/07/2024
Xã Mỹ Lợi B: Nỗ lực về đích nông thôn mới kiểu mẫu
Xã Mỹ Lợi B: Nỗ lực về đích nông thôn mới kiểu mẫu
Sau khi xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) vào năm 2020, NTM nâng cao vào năm 2023, Mỹ Lợi B (huyện Cái Bè) đang tập trung xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay.
10:04 | 16/07/2024
Gò Công Đông hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao
Gò Công Đông hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao
Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng khởi sắc.
15:24 | 02/07/2024
Trên 99,9% người dân hài lòng kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Tân Phước
Trên 99,9% người dân hài lòng kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Tân Phước
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Tân Phước tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân...
16:24 | 18/06/2024
Tiền Giang: Tăng cường thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới đến năm 2025
Tiền Giang: Tăng cường thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới đến năm 2025
Năm 2024, tập trung phấn đấu có 90% số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2022 - 2025.
12:43 | 18/06/2024
Xã Mỹ Long: Quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao
Xã Mỹ Long: Quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao
Năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Long (huyện Cai Lậy) nỗ lực nâng chất xã nông thôn mới (NTM), tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao.
10:19 | 17/06/2024
Xanh - sạch các tuyến đường nông thôn
Xanh - sạch các tuyến đường nông thôn
Thời gian qua, huyện Tân Phước thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, an toàn.
21:07 | 12/06/2024
Tiền Giang: Sức sống mới ở một xã anh hùng
Tiền Giang: Sức sống mới ở một xã anh hùng
Xã Cẩm Sơn (huyện Cai Lậy) là vùng đất anh hùng sản sinh ra những người con kiên cường bám đất, bám làng, chống lại sự càn quét của địch trong kháng chiến.
13:21 | 10/05/2024
.
.